Je změna viditelná?

13. 1. 2023

Pedagogická fakulta se blíží k dalšímu milníku HR Award – ke vnitřnímu hodnocení dvouleté implementační fáze projektu. Během této doby jsme nastavovali personální procesy, zdokonalovali pracovní podmínky a mapovali budoucí oblasti rozvoje. Naší snahou bylo informovat zaměstnance a zaměstnankyně fakulty o smyslu HR Award, jeho poselství. Jde nám totiž především o to, aby se fakulta rozvíjela, vytvářela podmínky, kde věda, výzkum i učení vzkvétá.

Díky usilovné práci všech zainteresovaných osob bylo vytvořeno velké množství praktických výstupů. Abychom co nejvíce rozšířili povědomí o novinkách, zprostředkovali výstupy projektu a zjistili, jak naši zaměstnanci a zaměstnankyně vnímají pokrok, realizovali jsme anonymní dotazníkové šetření (HR Award – implementace aktivit, 1.11-16.11.2022), které bylo rozesláno akademickým zaměstnancům a vedoucím pracovišť. Získaná zpětná vazba byla velmi pozitivní. Celkově se zapojilo 82 respondentů, z nichž 68 osob vnímalo ocenění jako přínosné, 70 % respondentů mělo povědomí o HR Award a vnímalo zlepšení v procesech a službách poskytovaných na fakultě v posledních dvou letech. 49 % respondentů vítalo připravované změny pro oblast náboru a výběru zaměstnanců (platné od ledna 2023). Oceňovány byly i praktické výstupy, např. nový web projektového oddělení, (Post)doktorandské školy, podpory publikování, atd. Z hlediska řízení lidských zdrojů bylo potěšující zjištění, kdy 96 % respondentů prošlo periodickým hodnocením a 50 % osob vnímalo pozitivně snahu fakulty zohlednit při hodnocení i kvalitativní indikátory. Součástí dotazníku byl i sběr námětů, oblastí a aktivit, které by fakulta mohla rozvíjet v následujících letech.

Výstupy tohoto šetření spolu se zpětnou vazbou z realizovaného auditu rovných příležitostí budou použity pro vypracování sebehodnotící zprávy a nové tříleté personální strategie, která bude mít podobu Revidovaného akčního plánu.

Děkujeme všem zaměstnancům a zaměstnankyním PdF MU, jež se zapojili do dotazníkového šetření a sdíleli s námi svůj názor.

Dotazníkové šetření − zpráva


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.