Audit rovných příležitostí na PdF přispěl ke vzniku GEP MU

9. 2. 2022

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity probíhal v roce 2021 (duben–červenec) Audit rovných příležitostí.  Díky zapojení našich zaměstnanců a zaměstnankyň, získala fakulta relevantní zpětnou vazbu k stávající organizační kultuře, kombinaci práce a osobního života, genderové dimenzi (nejen ve výzkumu a v inovacích), vnímání genderové rovnosti apod.

Audit vyzdvihl to, že se Pedagogický fakulta k podpoře genderové rovnosti explicitně hlásí ve Strategickém záměru na roky 2021-2028. Již nyní se fakulta věnuje výzkumu genderové dimenze ve vzdělávání, kdy na fakultě vzniká celá řada výzkumných prací od bakalářských po doktorské. V současné době fakulta také svým studujícím nabízí dva předměty zaměřené na genderovou tematiku, konkrétně se jedná o Gender a sexualita ve škole a Genderově senzitivní vzdělávání.

Auditní organizace také ocenila otevřenost fakulty vůči osobám se zdravotním postižením a/nebo sociálním znevýhodněním. V prostorách fakulty funguje tréninková kavárna Kafinet vedená společností Podané ruce, o.p.s. a Open Art Studio, které vytváří prostor pro umělkyně a umělce s postižením.

Výstupem auditu bylo komplexní zhodnocení postavení fakulty v definovaných oblastech, a formulace návrhů a doporučení pro budoucí období. Mnohé oblasti, na které se audit zaměřoval, jsou již rozvíjeny v rámci aktivit HR Award. Jedná se například o oblast hodnocení, management mateřské a rodičovské dovolené, nastavení komplexního systému adaptace nově zaměstnaných osob na PdF MU, používání genderově citlivého jazyka v interních dokumentech i při propagaci fakulty atd.

Výstupy z auditu rovných příležitostí Pedagogické fakulty sloužily (spolu s výstupy z ostatních součástí MU) Rektorátu Masarykovy univerzity k vypracování Plánu genderové rovnosti Masarykovy univerzity (GEP MU) na léta 2022–2024.

Vzhledem k tomu, že Masarykova univerzita se nachází ve fázi implementace plánu genderové rovnosti a Pedagogická fakulta MU je také držitelem ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award), splňuje fakulta dvě ze čtyř podmínek pro podávání žádostí v rámci evropských dotačních programů. Mimo jiné získá vyšší bonifikaci a prokazuje pokročilou úroveň řízení lidských zdrojů.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.