Workshop: Zuzana Juříková - Metóda eye-trackingu a jej využitie v oblasti pedagogiky (28.4.2022)

10. 2. 2022 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2022 —

Datum

28. 4. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Mgr. Zuzana Juříková

HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno


Metóda eye-trackingu a jej využitie v oblasti pedagogiky

Anotace: Pohyb očí človeka predstavuje jednu z mnohých fyziologických reakcií, ktorú je možné sledovať, zachytiť, analyzovať a následne interpretovať. Zameranie sa na fyziologické odozvy je zväčša doménou prírodovedne alebo medicínsky orientovaných fakúlt. V rámci pracoviska HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy na Filozofickej fakulte MU, ale eye-trackingové zariadenia a metódy spočívajúce v sledovaní pohybu očí a pohľadu participanta využívame na výskumy zasadené do oblasti sociálnych a humanitných vied. Na avizovanom workshope bude v širšom kontexte predstavená a diskutovaná práve metóda eye-trackingu a jej možnosti využitia v oblasti pedagogického výskumu. Bližšie bude potom predstavený konkrétny realizovaný výskum z prostredia školskej triedy, kde boli dáta o očných pohyboch počas reálnej výuky zaznamenané pomocou mobilného eye-trackingového zariadenia (ET brýle) a spracované pre účely testovania pedagogických hypotéz.


Forma konání: online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.