Workshop: Wilfried Göttlicher - History of Education – Introduction to a field of research and its methodologies (5.5.2022)

12. 2. 2022 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2022 —

Datum

5. 5. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Dr. phil. Wilfried Göttlicher

Institute for Research in School Education, Facult of Education, Masaryk University Brno


History of Education – Introduction to a field of research and its methodologies

Anotace: History of education is not a methodology but a field of research, however a field which requires specific methodologies and poses specific methodological problems. You might consider doing research in this field yourself, either launching an entirely historical research project or addressing historical issues as part of your project. But even if you do not, you might be interested in the basics of this field, since historical insights can deepen our understanding of many educational (research) problems, and since historical arguments (sometimes false ones) regularly occur in scientific and public discourses on education. The workshop will give a brief overview about research topics and outcomes, about methodological issues, and about the relevance of educational history within the educational sciences. To illustrate this, we will consider some selected research projects carried out in the field. Finally, we will ourselves explore a source of educational history in order to get a glimpse of the methodological problems the historian of education faces.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.