Workshop: Vít Šťastný - Metodologické výzvy a úskalí empirického výzkumu vzdělávání v zahraničí (29.9.2022)

6. 9. 2022

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2022 —

Datum

29. 9. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha


Metodologické výzvy a úskalí empirického výzkumu vzdělávání v zahraničí

Anotace: Srovnávací pedagogika u nás se v posledních letech dynamicky rozvíjí, nicméně českých studií, které by se opíraly o vlastní empirická data sebraná v terénu přímo v kontextu zahraničního vzdělávacího systému, je dosud jen poskrovnu. Nad rámec obtíží spojených s realizací pedagogického výzkumu v domácích podmínkách totiž s sebou výzkum vzdělávání v zahraničí přináší mnoho dodatečných výzev. Cílem semináře je tyto výzvy identifikovat a nabídnout možnosti, jak se s nimi může český výzkumník prakticky vyrovnávat. Na semináři budou diskutovány například metodologické otázky týkající se práce se zahraničními (cizojazyčnými) prameny, jazykové bariéry, zavádění českých termínů, sběru empirických dat v terénu v zahraničí, diskutovány budou i praktické organizační otázky výzkumu vzdělávání v zahraničí. Lektor bude čerpat mimo jiné ze svých zkušeností s přípravou publikací Školní vzdělávání ve Francii a Školní vzdělávání v Číně.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.