Workshop: Petr Najvar - Video jako nástroj výzkumu (kvality) školní výuky (11. 11. 2021)

15. 9. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2021 —

Datum

11. 11. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno 


Video jako nástroj výzkumu (kvality) školní výuky: kvantitativní (video)studie versus kvalitativní zkoumání (video)situací

Anotace: Na semináři budou představeny dva přístupy ke zkoumání školní výuky na příkladu dvou komplexních projektů realizovaných v uplynulých letech na PdF MU. Budou představeny východiska, cíle, metodiky a ukázky výsledků jednak zastřešujícího projektu "IVŠV videostudie" a jednak výzkumných aktivit realizovaných pod hlavičkou "Transdisciplinární didaktiky". Bude představen jejich (chrono)logický vztah v kontextu tehdejšího širšího evropského prostoru. V závěru mohou být diskutovány i souvislosti takto koncipovaných výzkumů s různými pojetími učitelského vzdělávání.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro online účast zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.