Workshop: Michal Petr a Monika Kuchlei Sieberová - Vědecká sebeprezentace – starter pack (nejen) začínajícího vědce (24.3.2022)

8. 2. 2022 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2022 —

Datum

24. 3. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Ing. Monika Kuchlei Sieberová

Mgr. Michal Petr

Odbor výzkumu, Rektorát Masarykovy univerzity Brno


Vědecká sebeprezentace – starter pack (nejen) začínajícího vědce

Anotace: Vědecká komunikace je v současné době nezbytnou součástí práce vědce. V rámci workshopu budeme diskutovat, proč je důležité vědu komunikovat, jaké může mít sebeprezentace dopady i na hodnocení vědy a co dalšího nám správná sebeprezentace může přinést. Zaměříme se také na představení užitečných nástrojů a možností sebevzdělávání, jak se v jejich použití dále zlepšovat. Vysvětlíme, co jsou to autorské identifikátory a proč je dobré je mít. Ukážeme si rozdílné vědecké sociální sítě, které mohou pomoci v oblasti vzdělávání se o nových vědeckých poznatcích. Zaměříme se také na to, co dělat, aby váš ohlas byl co nejvyšší.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.