Workshop: Michaela Spurná - Dotazníkové šetření: příprava, tvorba a související úskalí (1.12.2022)

8. 9. 2022

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2022 —

Datum

1. 12. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Workshop byl přesunutý na jarní semestr. Děkujeme za pochopení.

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Katedra geografie, Pedagogická fakula Masarykovy univerzity Brno 


Dotazníkové šetření: příprava, tvorba a související úskalí

Provádět dotazníkové šetření není o tom, že si řeknu, na co bych se asi respondentů zeptal/a, večer si vytvořil/a dotazník, který bych ráno rozeslal/a. Nicméně bohužel i tato představa o realizaci kvantitativního výzkumu často přetrvává, a to nejen u studentů, ale i u odborníků. Workshop Vám nabídne prostor k zamyšlení se nad smyslem kvantitativního dotazníkového šetření, ale i nad nezbytnými kroky, které je nutné zvažovat před realizací a v průběhu realizace. Hlavní pozornost bude směřována na proces operacionalizace konceptů, který je z hlediska úspěšnosti dotazníkového šetření klíčový. Představím jednotlivé oblasti operacionalizace na typických pedagogických pojmech.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.