Workshop: Matěj Myška - Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu (9.12.2021)

17. 9. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2021 —

Datum

9. 12. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

JUDr. Matěj Myška, Ph.D. 

Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno 


Anotace: Workshop, který je primárně určený pro začínající vědce a vyučující, se zaměří na problematiku autorského práva ve vědě, výzkumu a vyučování. V rámci workshopu budou představeny základní principy práva duševního vlastnictví a zejména pak autorského práva. Pozornost bude věnována problematice ochrany výtvorů autorským právem (včetně problematiky spoluautorství), možnostem nakládání s nimi, jakož i podmínkám, za nichž lze užívat autorskoprávně chráněné předměty třetích stran. Konečně, workshop se zaměří též na praktické autorskoprávní aspekty tzv. "otevřeného přístupu" ve vědě a vzdělávání. Teoretické poznatky budou demonstrovány i na konkrétních modelových případech, s kterými se lze setkat v praxi. 


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.