Workshop: Magdaléna Šťovíčková Jantulová a Hedvika Novotná - Etika společenskovědního výzkumu (23. 9.2021)

13. 9. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2021 —

Datum

23. 9. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha


Anotace: Nedílnou součástí každého výzkumného procesu je ohled na všechny aktéry, kteří jsou jeho součástí. V první části semináři se zaměříme nejprve na nastínění základních etických pravidel společenskovědního výzkumu a jejich výklad s ohledem na rozlišení tzv. procedurální etiky (etické rámce dané např. současnou legislativou ČR včetně třeba principů GDPR či etickými kodexy vybraných oborových asociací) a „etiky v praxi“.  V druhé části semináře se zaměříme na praktické aspekty etiky výzkumu. Projdeme společně jednotlivé fáze sociálně vědního empirického výzkumu (se zaměřením na kvalitativní výzkumu) a budeme diskutovat vybrané etické volby a dilemata, se kterými se výzkumníci/výzkumnice mohou při přípravě a realizaci výzkumu potkat. Klíčovým východiskem semináře bude: jak realizovat výzkum s žijícími aktéry a neublížit jim.  


Forma konání: online (odkaz pro připojení níže)


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.