Workshop: Lucie Rohlíková, David Košatka a Tomáš Průcha - Možnosti využití virtuální reality u budoucích učitelů a učitelek (16.3.2023)

Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2023 —

Datum

15. 3. 2023

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni)

Mgr. David Košatka (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

Mgr. Tomáš Průcha (Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni)


Možnosti využití virtuální reality u budoucích učitelů a učitelek

Virtuální realita v poslední době výrazně proniká do oblasti společenských věd a vzdělávání v mnoha podobách. Řada firem investuje do vývoje modulů pro učení a trénink v různých typech virtuálních imerzivních prostředí. Vznikají virtuální laboratoře, virtuální výukové hry i celé vzdělávací virtuální světy. Společenské, politické, ekonomické a akcelerující technologické výzvy přináší zvýšené nároky na začínající učitele a učitelky. V rámci workshopu budou v úvodní části představeny možnosti a limity využití virtuální reality ve vzdělávání učitelů a učitelek skrze somaticko-kognitivní zkušenost. Ve druhé části bude pak představen nástroj Virtuální třída vyvíjený na Západočeské univerzitě v Plzni, který slouží k rozvoji pedagogicko-psychologických a komunikativních dovedností budoucích učitelů.


Forma konání: Workshop se uskuteční primárně v prezenční formě (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79).
Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro online připojení na workshop naleznete zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.