Workshop: Eva Potužníková - Hodnocení vzdělávacích výsledků škol – přidaná hodnota a další přístupy (9.11.2023)

Jana Veličková

Workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2023 —

Datum

9. 11. 2023

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Mgr. Eva Potužníková, Ph.D.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova 


Hodnocení vzdělávacích výsledků škol – přidaná hodnota a další přístupy

S rozvojem standardizovaného testování se často pojí snahy posuzovat
kvalitu škol podle dosažených testových výsledků. Na workshopu si
ukážeme, že výsledky škol v testech vypovídají mnohem více o složení
jejich žáků než o kvalitě poskytovaného vzdělávání, a představíme si
různé přístupy, jak je možné s touto skutečností nakládat v pedagogickém
výzkumu a při praktickém hodnocení škol. Seznámíme se s konceptem
přidané hodnoty ve vzdělávání a s dalšími metodami, které lze využít pro
zjišťování vzdělávacího přínosu škol. Také se budeme zamýšlet nad tím,
jaká data pro tyto metody potřebujeme. Jednotlivé přístupy budou
demonstrovány na konkrétních příkladech z testování žáků v mezinárodních
srovnávacích výzkumech a v českém longitudinálním výzkumu CLoSE.


Forma konání: prezenčně v místnosti 79 (PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro).
Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

 

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.