Workshop: Eva Minaříková - Kvalitativní práce s daty: od výzkumné otázky k analýze (9.3.2023)

Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2023 —

Datum

9. 3. 2023

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.

Institut výzkumu školního vzdělávání a Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno


Kvalitativní práce s daty: od výzkumné otázky k analýze

Cílem workshopu je vytvořit prostor pro společnou kvalitativně zaměřenou práci s daty. Na příkladu přepisu rozhovoru s učiteli nad videozáznamy z výuky si projdeme celý proces od zformulování výzkumné otázky, přes volbu vhodných analytických postupů, metod analýzy dat až ke kódování vybraných fragmentů dat s výhledem na další kroky.


Forma konání: Seminář se uskuteční primárně v prezenční formě (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79).
Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášející primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro online připojení na workshop naleznete zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.