Workshop: Eva Ellederová - Konstrukční výzkum ve vzdělávání: metodologie a možnosti (13.10.2022)

7. 9. 2022

Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D.

Ústav jazyků, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně


Konstrukční výzkum ve vzdělávání: metodologie a možnosti

Cílem workshopu je představit problematiku konstrukčního výzkumu jako relativně nového přístupu v pedagogickém výzkumu, který podporuje roli reflektujících praktiků v kontextu vzdělávacích inovací. Potenciál konstrukčního výzkumu spočívá v návrhu a postupném vývoji efektivních vzdělávacích intervencí vedoucí k produkci konstrukčních principů, kritickému rozvíjení dominantní teorie a vytváření nových teorií. Workshop seznámí účastníky s metodologií, výsledky a konstrukčními principy konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku odborného anglického jazyka. Diskuze k dané problematice umožní účastníkům workshopu zamyslet se nad možnostmi realizace konstrukčního výzkumu v rámci jejich oborové specializace.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.