Workshop: Cataldo-Schwarzl - Exploring the Multilingual Classroom with a Mixed-Methods Design (22.9.2022)

29. 8. 2022

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— podzim 2022 —

Datum

22. 9. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Mag. Dr.in Lena Cataldo-Schwarzl, BA

Pädagogische Hochschule Wien, Österreich 


Exploring the Multilingual Classroom with a Mixed-Methods Design

Based on a dissertation project completed in 2020 (Schwarzl 2020, Cataldo-Schwarzl 2022), the lecture addresses the opportunities and challenges of a teaching intervention (six months) in two superdiverse multilingual school classes in Vienna and focuses on the methodology of the study: The intervention was observed using an ethnographic approach, allowing a deep understanding of the research field. Data from the pupils was collected in a pre- and a posttest questionnaire survey on their self-related beliefs towards their multilingual repertoire and competences. At the end of the intervention, semi-structured interviews with one teacher of each class provided insights into their perspective and positioning. A range of methods was used for data analysis: The questionnaire was analyzed with SPSS (mostly descriptive analyses), the ethnographic fieldnotes were coded into categories and transformed into a detailed description, and Viennese Critical Discourse Analysis was used for the interviews. The findings contribute to the research literature on translanguaging in that they show how translanguaging pedagogy can be both beneficial and harmful, depending on the extent to which linguistic competences are shared by other pupils and valued by teachers.


The workshop will take place in hybrid form (in CVIDOS, Poříčí 31a, 5th floor, room 79 / online via MS Teams).
You have to register for the workshop at least two days in advance. Registered users will be sent a link to join the day before.

Link for joining the workshop

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.