Workshop: Magdaléna Šťovíčková Jantulová a Hedvika Novotná - Rozvaha výzkumného projektu ve společenských vědách - 18. 3. 2021

3. 2. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

18. 3. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha


Anotace: Nezbytnou součástí vědecké resp. vědeckopedagogické práce je plánování výzkumu. V rámci workshopu se budeme věnovat tomu, jak se ve společenských vědách uvažuje o „fázích“ výzkumného procesu a jaká jsou specifika v rozvaze projektů založených na kvantitativních a kvalitativních výzkumných strategiích. Pokusíme se upozornit na momenty, které je nezbytné před zahájením samotného výzkumu (sběru/tvorby dat) důkladně promyslet. Tj. jak a na základě čeho formulovat výzkumný problém a výzkumné otázky a jaké teoretické, metodologické a etické otázky by měly úvahu o projektu výzkumu provázet. 

Workshop bude sestávat z úvodního vstupu přednášejících k výše uvedené problematice a následné diskuze nad problémy, které participanti/ky workshopu aktuálně řeší ať již ve vztahu ke koncipování vlastního výzkumného projektu, tak třeba i ve vztahu k plánování projektů výzkumů, jichž jsou školiteli/kami.        

Studijní literatura:

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková, M. 2019. Praha: FHS UK. Kap. Rozvaha výzkumného projektu. 


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.