Workshop: Magdaléna Šťovíčková Jantulová a Hedvika Novotná - Nevtíravé výzkumné přístupy ve společenských vědách - 8. 4. 2021

3. 2. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

8. 4. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha


Anotace: Jednou ze stereotypních představ o společenskovědním výzkumu je, že musí být nutně založen na analýze dat, které výzkumníci v procesu svého výzkumu sami vytvářejí (tzn. rozhovory, pozorování, dotazníkové šetření atd.). V rámci workshopu bude věnována pozornost tomu, jak pracovat (především v kvalitativním výzkumu) se zdroji dat, která vznikla nezávisle na vlastním výzkumu. Ukážeme, s jakými zdroji již existujících dat je možné pracovat a také jaké specifické metodologické nároky to s sebou nese. Speciální pozornost bude věnována odborným sekundárním zdrojům dat, které jsou dostupné v různých datových archivech, a specifikům využití virtuálních dat.

Studijní literatura:

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková, M. 2019. Praha: FHS UK. Kap. Nevtíravé výzkumné přístupy. 

Český sociálněvědní datový archiv, https://archiv.soc.cas.cz/


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.