Metodologické workshopy: 26. 11. Lenka Slepičková - Focus group jako technika sběru dat v pedagogickém výzkumu

26. 11. 2020 Jana Veličková

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —

Datum

26. 11. 2020

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Focus group je stále oblíbenější technikou sběru dat, a to jak ve výzkumu akademickém, tak komerčním. Má řadu výhod, především co se týče časové efektivity, a možnosti získat jiný úhel pohledu na téma našeho zájmu, než je možné prostřednictvím série individuálních rozhovorů. Ve skupině se zmírňuje případná mocenská nerovnováha mezi výzkumníkem a zkoumanými a vzniká prostor pro přirozenou komunikaci (konflikty, humor, provokování, narážky). V průběhu semináře se seznámíme s výhodami i úskalími focus group jako techniky sběru dat a představíme si typy výzkumu a účastníků, pro které je vhodná. Podíváme se také na příklady z konkrétních výzkumu a průběhu realizace focus group (příprava scénáře, záznam, výstupy).

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.