Metodologické workshopy: 22. 10. Marcela Janíková, Roman Cuberek - Translace a standardizace dotazníku

22. 10. 2020 Jana Veličková

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —

Datum

22. 10. 2020

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Na workshopu budou prezentovány dílčí kroky při translaci a standardizaci cizojazyčného dotazníku. Postup bude demonstrován na příkladu standardizace české verze kanadského dotazníku Physical activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) (Kowalski, Crocker, & Faulkner, 1997). Budou objasněny a diskutovány klíčové metodologické aspekty související s vlastním předkladem dotazníku a se stanovením základních psychometrických vlastností dotazníku, jako jsou obsahová validita, konkurenční validita (vztaženo k hodnocení pohybové aktivity pomocí akcelerometrů), konstruktová validita, vnitřní konzistence a test-retestová reliabilita. V programu SPSS budou představeny statistické metody použité pro hodnocení uvedených psychometrických charakteristik (deskriptivní statistika, korelační analýza, základní modely analýzy reliabilita, analýza rozptylu, faktorová analýza) spolu s interpretací vypočtených výsledků.

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.