Metodologické workshopy: 15. 10. Libuše Samková - Metoda Concept Cartoons

15. 10. 2020 Jana Veličková

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —

Datum

15. 10. 2020

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Concept Cartoons jsou obrázky situací souvisejících s probíraným učivem a několika dětí, které prostřednictvím bublinového rozhovoru o situacích diskutují. Některé názory v bublinách jsou správné, některé nesprávné. Naylor a Keoghová rozpracovali a ověřili metodu, jak Concept Cartoons používat jako výukovou pomůcku na základní škole, k podpoře motivace žáků a jejich zapojení do výuky. Autorka workshopu rozpracovala a ověřila novou metodu, která Concept Cartoons využívá v profesní přípravě budoucích učitelů ke kvalitativní diagnostice jejich znalostí matematického obsahu a didaktických znalostí matematického obsahu. Na workshopu se seznámíte s Concept Cartoons, několik si jich podle nové metody sami vyřešíte, a pak proběhne diskuse o metodě a o možnostech využití Concept Cartoons ve výuce a diagnostice.

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.