Metodologické workshopy: 12. 11. Petr Vlček - Srovnávací výzkum v pedagogice

12. 11. 2020 Jana Veličková

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —

Datum

12. 11. 2020

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Metodologický workshop se zaměří na vybrané problémy metodologie srovnávacího výzkumu v pedagogice s cílem přispět do debaty o metodologické kvalitě komparativního výzkumu. Snahou bude provést procesem vědeckého srovnávání v pedagogice založeném na problémovém přístupu. Vedle stručných teoretických a historických východisek budou uvedeny některé principy pedagogické komparatistiky. Následně budou stručně představeny jednotlivé kroky komparativní vědecké metody.

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.