Od pasti estetismu k pasti populáru? Nebo i jinam?

Teresa Vicianová

Workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2024 —

Datum

21. 3. 2024

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


Od pasti estetismu k pasti populáru? Nebo i jinam?

Hlavním záměrem výkladu inspirovaného děním v současné české literatuře, respektive próze posledního čtvrtstoletí, je vyjádřit se z aktuální pozice k věčnému pulzování tvorby mezi póly umělecké podbízivosti a náročnosti. A to prostřednictvím odpovědí na následující (ale i jiné otázky): Co je to past estetismu? Kdo, kdy a jak ji definoval? V jaké výsledky vyústila snaha se jí vyhnout? Kde se v české literatuře vzaly pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha? A čemu patří budoucnost české literatury? Je to midcult, anebo něco jiného? Nabízí současná produkce našich beletristických vydavatelů čtenáři i něco odlišného než dojetí, lacinou zábavu či politické instrukce?


Forma konání: prezenčně v učebně 11 (PdF MU, Poříčí 7, budova B, 4. nadzemní patro)


Přednáška je nabízena i zájemcům z řad akademiků.

Na přednášku je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

Přihlásit se na přednášku

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.