Workshop: Petr Knecht a Jiří Kratochvíl - Současná etická úskalí při volbě vhodného časopisu k publikování – 29. 4. 2021

3. 2. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

29. 4. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. - Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. - Knihovna univerzitního kampusu Bohunice, Masarykova univerzita Brno


Anotace: Cílem semináře je zvýšit povědomí studentů a vědců o vybraných projevech a dopadech eticky sporných praktik, kterých se dopouští někteří vydavatelé knih a časopisů. Upozorníme na existenci vydavatelství, která rezignovala na jakoukoli kontrolu kvality a publikují prakticky cokoli. Současně ale na konkrétních příkladech doložíme, že zařazování časopisů na „blacklisty“ a „whitelisty“ nemá velký smysl, neboť publikační prostor je fluidní, dynamický a čím dál méně přehledný. Prestižní časopisy a vydavatelství v některých případech nenaplňují kritéria vědecké kvality a některá vydavatelství s nepříliš lichotivou pověstí se začínají etablovat jako solidní a progresivní publikační platformy s vysokou přidanou hodnotou pro autory i čtenáře. Dále upozorníme na sporné a dosud nepříliš známé praktiky některých vydavatelů, které cílí na popularizaci již publikovaných výzkumných zjištění. S účastníky workshopu budeme průběžně diskutovat doporučení vedoucí k zodpovědné, přínosné, bezpečné a dlouhodobě udržitelné publikační strategii.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.