Workshop: Olga Dontcheva-Navrátilová - Academic writing in English: Abstracts in research articles and PhD thesis - 22. 4. 2021

4. 2. 2021 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

22. 4. 2021

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Faculty of Education, Masaryk University


This workshop addresses the writing of abstracts in PhD thesis and research articles in English. The main focus will be on the rhetorical structure of abstracts, the main patterns of thematic progression, as well as on cross-cultural variation in academic writing. In addition, the rhetorical structure of thesis and research articles abstracts will be compared in relation to the difference of power asymmetries in educational and professional genres. The workshop will also include analysis of sample abstracts and practice in writing abstracts.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na workshop zde

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.