Bez popisku

Ústřední knihovna představuje informační základnu jak pedagogické, tak i tvůrčí vědecké a umělecké činnosti fakulty. Je specializovaným pracovištěm pro poskytování knihovnických a informačních služeb.

Zabezpečuje zejména získávání, evidenci, zpracování a uchovávání knihovního
a informačního fondu pro studenty všech forem studia a pro odbornou, pedagogickou
a vědeckou práci zaměstnanců Pedagogické fakulty, otevřena je i veřejnosti. Knihovní fondy Ústřední knihovny mají formu tištěných a elektronických dokumentů v profilu pedagogických věd a vybraných dokumentů
z všeobecných, technických a humanitních věd.

Knihovna poskytuje výpůjční, informační a rešeršní služby, věnuje se vzdělávací činnosti na podporu informační gramotnosti studentů. Řadu služeb zprostředkovává online formou (umožňuje přístup k elektronickým informačním zdrojům, elektronickému knihovnímu katalogu, materiálům na podporu informační gramotnosti).

Dlouhodobým cílem knihovny je spojení maximální otevřenosti knihovního fondu, zajištění důstojného prostoru pro samostudium i kooperaci ve skupinách, poskytování výpůjčních služeb, vzdělávání a také zajištění sociálního prostoru pro setkávání. Knihovna v současnosti sídlí ve čtyřech podlažích budovy CVIDOS na Poříčí 31a. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.