Projekt CVIDOS

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií

Smyslem projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií – CVIDOS, na který Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity získala dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, je výstavba chybějící a nezbytné infrastruktury, která zajistí podmínky pro vědeckou výchovu mladých a perspektivních akademiků a bude integrovat veškeré informační zdroje, které jsou nezbytnou podmínkou pro samostudium a tvůrčí rozvoj studentů.

Investiční výstavba multifunkčního objektu CVIDOS je řešena jako samostatně stojící budova, ve 2. NP propojena komunikačním koridorem – „spojovacím krčkem“ se stávající budovou na Poříčí 31. Objekt tvoří 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Stavbou v rámci projektu CVIDOS získá Pedagogická fakulta MU celkem 3 888 m2. Budou vytvořeny prostorové kapacity terciárního vzdělávání o rozloze 689 m2 p. u. č. pro vědecké instituty, jejichž součástí je seminární místnost pro kolektivní práci doktorandů, pracovny doktorandů a jejich školitelů, pracovní zázemí pro vědecké týmy a 60 m2 p. u. č. laboratoří pro výzkum a vývoj audiovizuálních výukových opor. Součástí budovy je taktéž výstavba 1 874 m2 p. u. č. knihovny, která se promění do podoby informačního a studijního centra, jež integruje tištěné a elektronické služby a zdroje s různými formami výuky a samostudia.

Multifunkční prostory nabízejí dostatečné kapacity pro kooperativní prostředí k řešení skupinových projektů v hlasitých studovnách, ale také prostor pro individuální vědeckou a výzkumnou činnost s možností maximální konektivity a přístupu k elektronickým informačním zdrojům a další technice. Variabilita studijního prostoru a koncentrace informačních zdrojů a služeb na jednom místě výrazně zkvalitňuje a zefektivňuje informační infrastrukturu pro vědecko-výzkumnou činnost na PdF MU.

Výzkumné instituty

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií sdružuje pět institutů a jejich týmy, které bádají ve specifických oblastech navazujících na již realizované výzkumné aktivity, usilují o jejich vzájemné propojení a překročení rámce jedné fakulty (univerzity), vytvořením sítě na národní 
a mezinárodní úrovni.

  • Institut výzkumu školního vzdělávání (doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (PhDr. Mgr. Bc. Karel Pančocha, B.A., Ph.D.)
  • Institut výzkumu školy a zdraví (prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.)
  • Institut výzkumu sociálního rozvoje osobnosti a multikulturní výchovy (doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.)
  • Institut pedagogického vývoje a inovací (doc. RNDr. Josef Trna, CSc.)

Tiskové zprávy k projektu CVIDOS

Tisková zpráva k ukončení projektu

Virtuální prohlídka CVIDOS

Vizualizace CVIDOS

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.