doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.313
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8424
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 7. 2018
Datum ukončení řízení 1. 8. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Licensing Vowel Length in Czech. The Syntax-Phonology Interface
Oponenti habilitační práce prof. Radek Čech, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Prof. Tobias Scheer, Ph.D. (Univerzita Nice)
Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres (Filozofická fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. phil. habil. emeritus Peter Kosta (Univerzita Potsdam)
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.