doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.313
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8424
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum Vitae

Personal details
 • Name: Markéta Ziková
 • Date of birth: 26th July 1975
Department
 • Department of Czech Language
  Faculty of Arts, Masaryk University
  Arna Nováka 1
  60200 Brno
Position
 • assistant professor
Academic Qualififation
 • 2019: Doc in Czech language (habilitation: Licensing Vowel Length in Czech), Masaryk University, Brno
 • 2008: PhD in Czech Language (thesis: Vowel-zero altenations in Modern Czech - a lateral autosegmental analysis), Masaryk University, Brno
 • 1999: Mgr (MA): Czech Language and Literature and History of Arts, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Projects
 • 2023-2026: Behaviour of Clictis in Czech and Slovenian - research team member
  investor: Czech Science Foundation (GF23-04856K)
 • 2023-2025: Development of Syllabic Sonorants in Czech - principal investigator
  investor: Czech Science Foundation (GA23-04719S)
 • 2019-2021: Participles and Nominalizations: New Analytical Directions - research team member
  investor: Czech Science Foundation (GA19-07004S)
 • 2017-2019: Linear Contiguity in Language - research team member
  investor: Czech Science Foundation (GA17-10144S)
 • 2017-2019: Formal Approaches to Number in Slavic - research team member
  investor: Czech Science Foundation (GA17-16111S)
 • 2015-2018: Phonological Theory Agora - coordinator in Czech Republic
  investor: CNRS - Institut des sciences humaines et Sociales
 • 2015: Czech and Language Typology - principal investigator
  investor: Masaryk University
 • 2014-2016: Morphophonology of Czech: Alternations in Vowel Length - principal investigator
  investor: Czech Science Foundation (GA14-04215S)
 • 2011-2015: New Encyclopaedia of Czech Online - research team member
  investor: Czech Science Foundation (GAP406/11/0294)
 • 2009-2011: Formal Approaches to Verbal Prefixation and Aspect in Modern Czech - principal investigator
  investor: Czech Science Foundation (GA405/09/0677)
Teaching
 • undergraduate lectures and seminars on phonology and morphology
 • graduate lectures and seminars on autosegmental phonology, Slavic comparative phonology, and phonology-morphology interface
Research Interests
 • phonology, autosegmental theories: Element Theory, Strict CV
 • morphology, Nanosyntax
 • vowel-zero alternations, syllabic consonants, prosodic morphemes
 • Slavic comparative phonology
Invited Talks
 • 2024: Klub přátel českého jazyka, FF UK, Praha, February 28
  invited talk: „Mnoho poprslkóv vídámy“: pobočné slabiky v nejstarších českých veršovaných skladbách (with Pavel Kosek, Martin Březina, Radek Čech)
 • 2022: Jazykovědné sdružení, FF UK, Praha, November 3
  invited talk: Konec slova v češtině a fonologická typologie
 • 2021: KAA FF UP, Olomouc, November 22
  invited talk: Deverbální nominalizace a prefixy v češtině (with Pavel Caha)
 • 2020: Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 13), Budapest, September 25-27
  keynote speaker: It is not the end: Final onsets in Czech
 • 2019: rfp2019: 17èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie / 17th Meeting of the French Phonology Network. Orléans, June 26-28
  keynote speaker: Right Problem: Licensing of Final Clusters in Czech
 • 2017: CASTL-FISH seminar slot, UiT, Tromsø, March 14
  invited talk: Phonological processes in Czech prefixed verbs (with Pavel Caha)
 • 2017: Roter Oktober: Ehrenkolloquium für Gerhild Zybatow. Leipzig, February 10
  invited talk: Word-final branching onsets: evidence from Old Czech (with Tobias Scheer)
 • 2016: Formal Description of Slavic languages (FDSL 12), Humboldt Universität, Berlin, December 8-10
  keynote speaker: Morphophonological Polarity? Vocalic Length in Czech
 • 2014: ÚFAL, MFF UK, Praha, November 3
  invited talk: Od SPE k GP: 65 let generativní fonologie
 • 2014: Theoretical Issues in Contemporary Phonology, Paris, February 6-8
  invited talk: Phonology of Null Morphology: The Nsg-Gpl Puzzle
 • 2013: Institut für Slawistik, Humboldt Universität, Berlin, June 17-19
  invited talks: Templatic Morphology in Czech: Vowel Length in Diminutives, Development of Syllabic Consonants in Czech
 • 2012: Università degli Studi di Udine, September 18
  invited talk: The Syntax and Phonology of Prefixes in Czech
 • 2011: Phonology in the 21st Century: In Honour of Glyne Piggott, McGill University, Montreal, May 5-7
  invited talk: The Coda Mirror v2 (with Tobias Scheer)
Academic service
 • Conference organization
  2024: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 17)
  2023: SinFonIJA 16 (Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis)
  2022: EGG (Summer School of Generative Grammar)
  2019: SinFonIJA 12 (Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis)
  2019: CRAFF (Connecting Roots and Affixes)
  2016: SinFonIJA 9 (Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis)
  2015: EGG 22 (Summer School of Generative Grammar)
  2014: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 10.5)
  2011: Kognice
  2010: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 8.5)
  2009: Czech in Formal Grammar (CFG 2009)
 • Editorial Boards
  Journal of Slavic Linguistics (Slavica Publishers, Indiana, USA)
Selected Publications
 • ZIKOVÁ, Markéta, Martin BŘEZINA, Pavel KOSEK a Radek ČECH. Born to repair: Emergence of syllabic consonants in Czech. In FASL 33, Halifax, 18. 5. 2024. 2024. URL info
 • ZIKOVÁ, Markéta, Martin BŘEZINA, Radek ČECH a Pavel KOSEK. Syllabic Consonants in Historical Czech and How to Identify Them. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2023, roč. 74, č. 1, s. 391-400. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2023-0055. plný text info
 • CAHA, Pavel a Markéta ZIKOVÁ. Prefixes in Czech zero-derived nominalizations and verbs. In Karlík, Petr; Taraldsen Medová, Lucie (eds.). Nominalizations and Participles in Czech and beyond. München: Lincom, 2022, s. 3-61. ISBN 978-3-96939-096-2. info
 • ZIKOVÁ, Markéta a Pavel KOSEK. Old Czech Vowel Fronting ('Přehláska'). 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_039685. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Past participles in Czech: a morphophonological puzzle. In Karlík, Petr; Taraldsen Medová, Lucie (eds.). Nominalizations and Participles in Czech and beyond. München: Lincom, 2022, s. 83-94. ISBN 978-3-96939-096-2. info
 • KARLÍK, Petr, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ, Pavel CAHA, Michal STARKE, Knut Tarald TARALDSEN a Markéta ZIKOVÁ. Nominalizations and Participles in Czech and beyond. München: Lincom, 2022, 214 s. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics 65. ISBN 978-3-96939-096-2. info
 • ZIKOVÁ, Markéta a Michaela FALTÝNKOVÁ. How to Derive Allomorphy : A Case Study from Czech. The Linguistic Review. De Gruyter, 2021, roč. 38, č. 3, s. 517-536. ISSN 0167-6318. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/tlr-2021-2074. URL info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Licensing of Vowel Length in Czech. The Syntax-Phonology Interface. Berlin: Peter Lang, 2018, 125 s. Potsdam Linguistic Investigations. ISBN 978-3-631-71705-9. info
 • ZIKOVÁ, Markéta a Michaela FALTÝNKOVÁ. How to Grill a Chicken (in the Nanosyntactic Oven). Online. In Baunaz, Lena et al. The Unpublished Manuscript. 2018, s. 63-80. URL info
 • SCHEER, Tobias a Markéta ZIKOVÁ. Branching onsets in Old Czech. In Mueller-Reichau, Olav & Marcel Guhl. Aspects of Slavic Linguistics : Formal Grammar, Lexicon and Communication. Berlin: De Gruyter, 2017, s. 285-309. Language, Context and Cognition, vol. 16. ISBN 978-3-11-051787-3. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. When Prosody Follows Syntax : Verbal Stems in Czech. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 64, č. 1, s. 163-185. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF info
 • CAHA, Pavel a Markéta ZIKOVÁ. Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech. Acta Linguistica Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, roč. 63, č. 3, s. 331-377. ISSN 1216-8076. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/064.2016.63.3.3. URL info
 • KARLÍK, Petr a Markéta ZIKOVÁ. Prézens. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1411-1414. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • KARLÍK, Petr a Markéta ZIKOVÁ. -teln-adjektivum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1826-1829. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Slabika. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1634-1637. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • BISKUP, Petr a Markéta ZIKOVÁ. Prefix. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1389-1394. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Slabičný konsonant. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1631-1634. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • KARLÍK, Petr a Markéta ZIKOVÁ. Osobní zájmeno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1262-1267. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Morfonologické alternace v současné češtině. In Uličný, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 197-222. ISBN 978-80-244-4667-7. info
 • ZIKOVÁ, Markéta, Pavel CAHA a Mojmír DOČEKAL. Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. In Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, 364 s. ISBN 978-3-631-66251-9. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. K chápání flexivní morfologie. In Uličný, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 140-145. ISBN 978-80-244-4667-7. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 91 s. ISBN 978-80-210-6924-4. Digitální knihovna FF MU info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Not All Zeros Are the Same : Phonology of Zero Case Markers in Czech. In Podobryaev, Alexander. Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second MIT Meeting 2011. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, s. 305-319. ISBN 978-0-936534-09-1. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Lexical prefixes and templatic domains : prefix lengthening in Czech. In Ziková Markéta; Dočekal Mojmír. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 325-338. ISBN 978-3-631-63609-1. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek Nsg a Gpl v češtině. In Čmejrková, S., J. Hoffmannová & J. Klímová. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 603-608. ISBN 978-80-246-2121-0. info
 • KOSEK, Pavel, Markéta ZIKOVÁ, Klára OSOLSOBĚ, Michal KŘÍSTEK a Jarmila VOJTOVÁ. První korpusová mluvnice češtiny (recenze). Naše řeč 94, 3,, 2011. info
 • SCHEER, Tobias a Markéta ZIKOVÁ. The Coda Mirror v2. Acta linguistica Hungarica: an international journal of linguistics. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, roč. 57, č. 4, s. 411-431, 20 s. ISSN 1216-8076. URL info
 • SCHEER, Tobias a Markéta ZIKOVÁ. The Havlík Pattern and Directional Lower. In Browne, W. et al. Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second Cornell Meeting, 2009. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2010, s. 471-486, 355 s. ISBN 978-0-936534-12-1. URL info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Vowel-zero Alternations in Czech Double Diminutives: From the Havlík Pattern to the Lower Pattern. In Dočekal, Mojmír & Markéta Ziková. Czech in Formal Grammar. München: Lincom, 2009, s. 237-250. ISBN 978-3-89586-282-3. URL info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2009, roč. 70, č. 4, s. 263-275. ISSN 0037-7031. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Why are Case Markers in the Czech Nominal Declension not Cyclic Suffixes? 'ed. F. Marušič, R. Žaucer'. In MARUŠIČ, Franc a Rok ŽAUCER. Studies in Formal Slavic Linguistics. Contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5. Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Peter Lang, 2008, s. 325-335, 354 s. ISBN 978-3-631-57009-8. info
 • ZIKOVÁ, Markéta a Pavel CAHA. The Czech Declension and Syncretism Principle. In KOSTA, Peter a Lilia SCHÜRKS. Linguistics Investigations into Formal Description of Slavic Languages. Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Peter Lang, 2007, s. 471-486, 575 s. ISBN 978-3-631-55376-3. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Why Czech Case Markers Sometimes Get Lost. In KARLÍK, Petr, Mojmír DOČEKAL a Jana ZMRZLÍKOVÁ. Czech in Generative Grammar. München: Lincom EUROPA, 2007, s. 190-203, 203 s. ISBN 978-3-89586-079-9. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Slovotvorba. Počátek 21. století. In KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 273-277. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta a Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 71-78. ISBN 80-210-3595-1. info
 • K podstatě slovotvorného procesu přechylování. Brno: Masarykova univerzita, 2003, A51, s. 125-132. ISSN 0231-7567. info

2024/02/19

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.