Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Životopis
Stručně
 • Vystudoval učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě MU a zde také absolvoval doktorské studium v oboru Pedagogika (2008, školitel doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.) a habilitační řízení v oboru Pedagogika (2016). Odborně se zaměřuje zejména na výzkum kurikula a vybrané problémy didaktiky geografie (vyučování a učení zeměpisu). V letech 2009–2011 spolupracoval na plošném výzkumu Kvalitní škola, jehož cílem bylo vyhodnotit úspěšnost kurikulární reformy na gymnáziích. V roce 2014 publikoval výzkumnou monografii Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na obsahové analýze kurikulárních dokumentů. Aktuálně působí v redakčních radách časopisů Review of International Geographical Education Online a Geografické rozhledy. Na částečný úvazek vyučuje zeměpis na základní škole.

  ResearcherID: D-2442-2013
  http://orcid.org/0000-0002-6312-5025
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
  Katedra geografie
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Mgr., Učitelství pro základní školy, Učitelství pro základní školy OV - ZE, PED MUNI (datum ukončení 2.6.2004)
 • Ph.D., pedagogika, PED MUNI (datum ukončení 6.3. 2008)
 • doc., pedagogika, PED MUNI (datum jmenování 1.3. 2016)
Přehled zaměstnání
 • 2005 - dosud: ZŠ Kotlářská 4, Brno
 • 2008 - 2018: Institut výzkumu školního vzdělávání PED MUNI
 • 2016 - dosud: Katedra geografie PED MUNI
Pedagogická činnost
 • Učitel zeměpisu na ZŠ
 • Přednášky, semináře a workshopy pro studenty Bc, Mgr. a Ph.D. studia na PED MUNI
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum kurikula
 • Výzkum učebnic
 • Výzkum geografického vzdělávání

 • Řešitel/člen týmu několika výzkumných projektů Grantové agentury České republiky
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Krátkodobé stáže (1-3 týdny):
 • Universidad de Alcalá, Teacher Training Institute in Guadalajara, Španělsko (2005, 2 týdny)
 • Georg Eckert Institute, Braunschweig, Německo (2006, 2 týdny)
 • Universidade do Minho, Braga, Portugalsko (2006, 2 týdny)
 • Vzdělávací kurz Human Rights Education in Multicultural European Societies, OBSE, Varšava, Polsko (2006, 1 týden)
 • European Educational Research Association Summer School, LISUM Ludwigsfelde, Německo (2007, 1 týden)
 • University of Education Karlsruhe Dept. for Social and Scientific Studies in Primary Education, Německo (2007, 1 týden)
 • Aristotle University of Thessaloniki, Department of Primary Geography, Řecko (2009, 1 týden)
 • Augsburg University, Department of Educational Science, Německo (2012, 1 týden)
 • Georg Eckert Institute, Braunschweig, Německo (2013, 2 týdny)
 • Georg Eckert Institute, Braunschweig, Německo (2014, 3 týdny)

  Dlouhodobé stáže:
 • 1. 1. 2007 – 31. 5. 2007: University College of Teacher Education Vienna/Krems (KPH), Wien, Erasmus+, AUT
Universitní aktivity
 • Člen redakční rady časopisu Universitas (2014-2017) Člen vědecké rady PED MUNI (2019-2022) Předseda oborové rady DSP Didaktika geografie (2018-současnost)
Mimouniversitní aktivity
 • Člen oborové rady DSP Pedagogika (PedF UK)
 • Člen oborové rady DSP Obecná geografie (PřF UK)
 • Člen redakční rady časopisu Review of International Geographical Education Online (RIGEO; od r. 2011)
 • Člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy (od r. 2017)
 • Člen expertní skupiny pro geografické vzdělávání MŠMT ČR (od r. 2012)
 • Vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogická orientace (2015-2018)
 • Člen výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV; 2012-2014, 2014-2017)
 • Člen hlavního výboru České pedagogické společnosti (2015-2018)
 • Členství ve vědeckých společnostech:
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
 • Česká pedagogická společnost (ČPdS)
 • Česká geografická společnost (ČGS)
 • International Society for Historic and Systematic Research on Textbooks
Ocenění vědeckou komunitou
 • Stipendium na Georg Eckert Institute for International Textbook Research (2007 a 2014; Braunschweig, Německo)
Vybrané publikace
 • KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ a Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, roč. 44, č. 3, s. 458-473. ISSN 0309-8265. doi:10.1080/03098265.2020.1712687. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2018-0006. URL info
 • HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Petr KNECHT. Geography Curriculum in Czechia: Challenging Opportunities. In Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing AG Schwitzerland, 2017. s. 15-32. Springer Nature. ISBN 978-3-319-43613-5. doi:10.1007/978-3-319-43614-2_2. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637. URL info
 • KNECHT, Petr. Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 2, s. 163-184. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-2-163. URL info
 • KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 37. ISBN 978-80-210-7651-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014. URL info
 • KNECHT, Petr a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV. Pedagogika. 2013, roč. 63, č. 2, s. 169-183. ISSN 0031-3815. URL info
 • KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. How Do Students Rate Textbooks? A Review of Research and Ongoing Challenges for Textbook Research and Textbook Production. Journal of Educational Media, Memory, and Society. 2010, roč. 2, č. 1, s. 1-16. ISSN 2041-6938. doi:10.3167/jemms.2010.020101. URL info

1. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.