doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

docent – Katedra geografie


kancelář: bud. B/3009
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4298
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 7. 2015
Datum ukončení řízení 1. 3. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií)
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 1. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové)
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (UP - Filozofická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.