doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

děkanka Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno : Simona
 • Příjmení : Koryčánková
 • Akademické tituly : Doc. (2016, FF MU, Brno); PhDr., PhD. (1997, FF MU Brno), Mgr. (2013, FF MU Brno)
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Katedra ruského jazyka a literatury
Funkce na pracovišti
 • Děkanka Pedagogické fakulty MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • vysokoškolské studium : PdF MU, obor Ruský jazyk a literatura - dějepis, ukončeno v roce 1993 (Mgr.)
 • doktorské studium : FF MU, Ruský jazyk, ukončeno v roce 1997 (PhDr., Ph.D.)
 • vysokoškolské studium : FF MU, Psychologie, ukončeno v roce 2013 (Mgr.)
 • habilitační řízení: Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), ukončeno v roce 2016 (Doc.)
Přehled zaměstnání
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: (1994 - dosud)
Pedagogická činnost
 • docentka katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (předměty: lexikologie, stylistika, didaktika ruštiny, překladový seminář, seminář k diplomové/bakalářské práci)
 • vedoucí diplomových a bakalářských prací z oblasti ruské lexikologie a stylistiky, překladu ruské povídkové tvorby, didaktiky ruského jazyka
 • školitelka doktorských prací - Didaktika cizího jazyka - ruský jazyk, Jazyková a literární komunikace
Projektová a výzkumná činnost
 • Koordinátor projektu za HS - Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170). Trvání: 1/2020 — 12/2020
 • Řešitel - Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952). Trvání: 3/2018 — 8/2020
 • Řešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366). Trvání: 1/2018 — 12/2020
 • Spoluřešitel (D2) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU - Škola a zdraví pro 21. století. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Identifikační kód záměru: MSM0021622421. Trvání: 2005-2011
 • Lektor výukového modulu projektu - Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND (CZ.1.07/1.3.41/0.0043). Trvání: 2013/ 2014
 • Garant/školitel projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005). Trvání: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
 • Spoluřešitelka projektu FRMU Reálie Ruska (MUNI/FR/0956/2015) Trvání: 2016

 • Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor filosofické poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
 • Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesty ruského symbolismu a jejich kulturní pozadí.
 • Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
 • Výzkum v oblasti metodiky výuky ruského jazyka.
Přednáškové pobyty v zahraničí
 • Výběrově:
 • 2011 (září) Španělsko, Universidad de Granada
 • 2011 (listopad) Rusko, Moskevská státní univerzita
 • 2011 (říjen) Bělorusko, Minsk, Běloruská státní univerzita
 • 2012 (září) Rusko, Iževsk, Udmurtská státní univerzita
 • 2012 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2013 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2016 (duben) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2016 (září) Kazachstán, Astana, Státní univerzita L.N.Gumiljova
 • 2018 (září) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2018 (říjen) Polsko, Slezská univerzita v Katowicích
Universitní aktivity
 • Členka Vědecké rady MU
 • Členka Vědecké rady PdF MU
 • Členka Rady pro udržitelný rozvoj
 • Členka Koordinační rady pro učitelství
 • Členka Oborové komise (Didaktika cizího jazyka)
 • Garant studijních programů: Učitelství ruského jazyka pro základní školy;
Mimouniversitní aktivity
 • Členka Nezávislé odborné komise MŠMT – poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro odborné posouzení didaktických testů maturitní zkoušky
 • Členka vědecké rady Filozofické fakulty PU v Prešově;
 • Členka Oborové rady doktorského programu FF UK Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka
 • Předsedkyně ústřední komise Soutěže v ruském jazyce pro kategorii SŠ (Národní pedagogický institut České republiky);
 • Místopředsedkyně Jazykovědného sdružení - pobočky JmK;
 • Členka České asociace slavistů (ČAS);
Odborné aktivity
 • Předsedkyně/členka organizačních výborů mezinárodních odborných konferencí (Rusko, Kazachstán, Gruzie);
 • Členství v redakčních radách odborných periodik (Česká republika, Rusko, Španělsko);
 • Přednáškové pobyty (Rusko, Španělsko, Německo, Estonsko, Litva, Polsko, Kazachstán, Gruzie, Slovensko)
Vybrané publikace: https://orcid.org/0000-0002-7805-1604
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Aneta ČERMÁKOVÁ. Transformacija leksičeskich jedinic-realij v processe perevoda povesti Škol'niki Olega Pavlova na češskij jazyk. Przeglad rusystyczny. Katowice: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 144-156. ISSN 0137-298X. doi:10.31261/pr.10081. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Anastasija SOKOLOVA. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. 200 s. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:17/CZ.MUNI.P210-9781-2020. URL info
 • TRUHLÁŘOVÁ, Oxana a Simona KORYČÁNKOVÁ. Istorija razvitija i osnovnyje napravlenija istoričeskoj leksikografii v kompativnom aspektě (na primere istoričeskich slovarej češskogo i russkogo jazykov). Voprosy Leksikografii. Tomsk: Tomsk State University, 2020, roč. 18, DEC 2020, s. 73-97. ISSN 2227-4200. doi:10.17223/22274200/18/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetic texts in teaching of Russian on B1 level (on the example of working with vocabulary denoting perception in the poems of O. Březina and V. S. Solovyov). In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 39-45. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-5. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. Chudožestvennaja realizacija perceptivnych obrazov v stihotvorenii O. Bržeziny Bratstvo verjaščich (na materiale originalnogo i perevodnych tekstov). Text Book Publishing. Ruská federace Tomsk: Faculty of Philology, Tomsk State University, 2019, roč. 2019, č. 21, s. 5-22. ISSN 2306-2061. doi:10.17223/23062061/21/1. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRYUKOVA a Daria OLITSKAYA. Perceptivnaja kartina mira v poetičeskom perevode (na materiale russkogo i německogo perevodov stichotvorenija O. Březiny Vzgljad smerti. Tomsk State University Journal. Ruská federace: Tomsk State University, 2018, roč. 2018, č. 426, s. 39-46. ISSN 1561-7793. doi:10.17223/15617793/426/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija ključevych obrazov-simvolov prirodnogo prostranstva v trorčestve V.S. Solovjova i O. Březiny. In Simona Koryčánková. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 594 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9. info

1. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.