doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

děkanka Pedagogické fakulty


kancelář: bud. B/5028
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno : Simona
 • Příjmení : Koryčánková
 • Akademické tituly : Doc. (2016, FF MU, Brno); PhDr., PhD. (1997, FF MU Brno), Mgr. (2013, FF MU Brno)
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Katedra ruského jazyka a literatury
Funkce na pracovišti
 • Děkanka Pedagogické fakulty MU
 • Docentka Katedry ruského jazyka a literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • vysokoškolské studium : PdF MU, obor Ruský jazyk a literatura - dějepis, ukončeno v roce 1993 (Mgr.)
 • doktorské studium : FF MU, Ruský jazyk, ukončeno v roce 1997 (PhDr., Ph.D.)
 • vysokoškolské studium : FF MU, Psychologie, ukončeno v roce 2013 (Mgr.)
 • habilitační řízení: Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), ukončeno v roce 2016 (Doc.)
Přehled zaměstnání
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: (1994 - dosud)
Pedagogická činnost
 • Docentka katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (předměty: lexikologie, stylistika, didaktika ruštiny, učitelská praxe
 • vedoucí diplomových a bakalářských prací z oblasti ruské lexikologie a stylistiky, didaktiky ruského jazyka
 • školitelka doktorských prací - Didaktika cizího jazyka - ruský jazyk, Jazyková a literární komunikace
Projektová a výzkumná činnost
 • Projektová činnost viz: https://www.muni.cz/lide/2596-simona-korycankova/projekty
 • Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor filosofické poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
 • Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesty ruského symbolismu a jejich kulturní pozadí.
 • Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
 • Výzkum v oblasti metodiky výuky ruského jazyka.
Universitní aktivity
 • Členka Kolegia rektora
 • Členka Rozšířeného kolegia rektora
 • Předsedkyně Vědecké rady PdF MU
 • Členka Vědecké rady MU
 • Členka Rady pro udržitelný rozvoj
 • Členka Koordinační rady pro učitelství
 • Členka Oborové komise (Didaktika cizího jazyka)
 • Členka oborové rady Didaktiky cizího jazyka
 • Členka oborové rady Jazykové a literární komunikace
 • Garant studijního programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Členka programové rady Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)
Mimouniversitní aktivity
 • Členka Nezávislé odborné komise MŠMT – poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro odborné posouzení didaktických testů maturitní zkoušky
 • Členka vědecké rady Filozofické fakulty PU v Prešově;
 • Členka Oborové rady doktorského programu FF UK Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka
 • Členka Rady pro vnitřní hodnocení univerzity - MENDELU
Odborné aktivity
 • Předsedkyně/členka organizačních výborů mezinárodních odborných konferencí (Rusko, Kazachstán, Gruzie);
 • Členství v redakčních radách odborných periodik (Česká republika, Rusko, Španělsko);
 • Přednáškové pobyty (Rusko, Španělsko, Německo, Estonsko, Litva, Polsko, Kazachstán, Gruzie, Slovensko)
Vybrané publikace: https://orcid.org/0000-0002-7805-1604
 • SOKOLOVA, Anastasija a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russian feminatives with expressive suffixes -ixa, -ša and their Czech translation equivalents: a corpus study. Russian Linguistics. Springer, 2023, roč. 47, č. 1, s. 41-59. ISSN 0304-3487. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11185-023-09270-3. Článek na webových stránkách časopisu info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Aneta ČERMÁKOVÁ. Transformacija leksičeskich jedinic-realij v processe perevoda povesti Škol'niki Olega Pavlova na češskij jazyk. Przeglad rusystyczny. Katowice: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 144-156. ISSN 0137-298X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31261/pr.10081. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Anastasija SOKOLOVA. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020, 200 s. ISBN 978-80-210-9781-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/17/CZ.MUNI.P210-9781-2020. URL info
 • TRUHLÁŘOVÁ, Oxana a Simona KORYČÁNKOVÁ. Istorija razvitija i osnovnyje napravlenija istoričeskoj leksikografii v kompativnom aspektě (na primere istoričeskich slovarej češskogo i russkogo jazykov). Voprosy Leksikografii. Tomsk: Tomsk State University, 2020, roč. 18, DEC 2020, s. 73-97. ISSN 2227-4200. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17223/22274200/18/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetic texts in teaching of Russian on B1 level (on the example of working with vocabulary denoting perception in the poems of O. Březina and V. S. Solovyov). Online. In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Brno: Masaryk University Press, 2020, s. 39-45. ISBN 978-80-210-9781-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-5. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. Chudožestvennaja realizacija perceptivnych obrazov v stihotvorenii O. Bržeziny Bratstvo verjaščich (na materiale originalnogo i perevodnych tekstov). Text Book Publishing. Ruská federace Tomsk: Faculty of Philology, Tomsk State University, 2019, roč. 2019, č. 21, s. 5-22. ISSN 2306-2061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17223/23062061/21/1. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRYUKOVA a Daria OLITSKAYA. Perceptivnaja kartina mira v poetičeskom perevode (na materiale russkogo i německogo perevodov stichotvorenija O. Březiny Vzgljad smerti. Tomsk State University Journal. Ruská federace: Tomsk State University, 2018, roč. 2018, č. 426, s. 39-46. ISSN 1561-7793. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17223/15617793/426/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija ključevych obrazov-simvolov prirodnogo prostranstva v trorčestve V.S. Solovjova i O. Březiny. Online. In Simona Koryčánková. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 314-320. ISBN 978-80-210-9077-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 594 s. ISBN 978-80-210-9077-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9. info

4. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.