Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Masarykovy univerzity
vedoucí katedry – Katedra ruského jazyka a literatury


kancelář: 366
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1043
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno : Simona
 • Příjmení : Koryčánková
 • Akademické tituly : Doc. (2016, FF MU, Brno); PhDr., PhD. (1997, FF MU Brno), Mgr. (2013, FF MU Brno)
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Katedra ruského jazyka a literatury
Funkce na pracovišti
 • Prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů
 • Vedoucí katedry ruského jazyka a literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • vysokoškolské studium : PdF MU, obor Ruský jazyk a literatura - dějepis, ukončeno v roce 1993 (Mgr.)
 • doktorské studium : FF MU, Ruský jazyk, ukončeno v roce 1997 (PhDr., Ph.D.)
 • vysokoškolské studium : FF MU, Psychologie, ukončeno v roce 2013 (Mgr.)
 • habilitační řízení: Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), ukončeno v roce 2016 (Doc.)
Přehled zaměstnání
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: (1994 - dosud)
Pedagogická činnost
 • docentka katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (předměty: lexikologie, stylistika, didaktika ruštiny, překladový seminář, seminář k diplomové/bakalářské práci)
 • vedoucí diplomových a bakalářských prací z oblasti ruské lexikologie a stylistiky, překladu ruské povídkové tvorby, didaktiky ruského jazyka
 • školitelka doktorských prací - Didaktika cizího jazyka - ruský jazyk
Projektová a výzkumná činnost
 • Koordinátor projektu za HS - Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170). Trvání: 1/2020 — 12/2022
 • Řešitel - Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952). Trvání: 3/2018 — 8/2020
 • Řešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366). Trvání: 1/2018 — 12/2020
 • Spoluřešitel (D2) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU - Škola a zdraví pro 21. století. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Identifikační kód záměru: MSM0021622421. Trvání: 2005-2011
 • Lektor výukového modulu projektu - Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND (CZ.1.07/1.3.41/0.0043). Trvání: 2013/ 2014
 • Garant/školitel projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005). Trvání: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
 • Spoluřešitelka projektu FRMU Reálie Ruska (MUNI/FR/0956/2015) Trvání: 2016

 • Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor filosofické poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
 • Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesty ruského symbolismu a jejich kulturní pozadí.
 • Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
 • Výzkum v oblasti metodiky výuky ruského jazyka.
Přednáškové pobyty v zahraničí
 • Výběrově:
 • 2011 (září) Španělsko, Universidad de Granada
 • 2011 (listopad) Rusko, Moskevská státní univerzita
 • 2011 (říjen) Bělorusko, Minsk, Běloruská státní univerzita
 • 2012 (září) Rusko, Iževsk, Udmurtská státní univerzita
 • 2012 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2013 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2016 (duben) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2016 (září) Kazachstán, Astana, Státní univerzita L.N.Gumiljova
 • 2018 (září) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2018 (říjen) Polsko, Slezská univerzita v Katowicích
Universitní aktivity
 • Prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů
 • Vedoucí katedry ruského jazyka a literatury
 • Členka Vědecké rady PdF MU
 • Zástupce MU v RVŠ
 • Členka Rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 • Členka Oborové komise (Didaktika cizího jazyka)
 • Garant studijních programů: Učitelství ruského jazyka pro základní školy; Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Mimouniversitní aktivity
 • Členka vědecké rady Filozofické fakulty PU v Prešově;
 • Členka Nezávislé odborné komise – poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro odborné posouzení didaktického testu RJ maturitní zkoušky;
 • Předsedkyně ústřední komise Soutěže v ruském jazyce pro kategorii SŠ (Národní pedagogický institut České republiky);
 • Místopředsedkyně Jazykovědného sdružení - pobočky JmK;
 • Členka České asociace slavistů (ČAS);
 • Poradenství a psychoterapie zaměřené na člověka (C. Rogers), Český institut PCA, Brno
Odborné aktivity
 • Předsedkyně/členka organizačních výborů mezinárodních odborných konferencí (Rusko, Kazachstán, Gruzie);
 • Členství v redakčních radách odborných periodik (Česká republika, Rusko, Španělsko);
 • Přednáškové pobyty (Rusko, Španělsko, Německo, Estonsko, Litva, Polsko, Kazachstán, Gruzie, Slovensko)
Vybrané publikace
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Janina KREJČÍ. Instruction in speech etiquette as a means of formation of sociolinguistic competence in the course of language education. WEST-EAST. Tbilisi: Publishing House "Universal", 2019, roč. 1, č. 1, s. 83-90. ISSN 2587-5434. doi:10.33739/2587-5434-2019-83-90. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Mesto aksiologičeskoj kategorii Vsejedinstva v russkoj literaturnoj kritike konca XIX veka. In Josef Dohnal. REVITALIZACE HODNOT: UMĚNÍ A LITERATURA IV. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. s. 479-489. ISBN 978-80-263-1476-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. K voprosu o sredstvach vyraženija perceptivnoj semantiki v romaně Diny Rubinoj Sindrom Petruški. Philologia rossica. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-70. ISSN 2694-8826. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. Chudožestvennaja realizacija perceptivnych obrazov v stihotvorenii O. Bržeziny Bratstvo verjaščich (na materiale originalnogo i perevodnych tekstov). Text Book Publishing. Ruská federace Tomsk: Faculty of Philology, Tomsk State University, 2019, roč. 2019, č. 21, s. 5-22. ISSN 2306-2061. doi:10.17223/23062061/21/1. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRYUKOVA a Daria OLITSKAYA. Perceptivnaja kartina mira v poetičeskom perevode (na materiale russkogo i německogo perevodov stichotvorenija O. Březiny Vzgljad smerti. Tomsk State University Journal. Ruská federace: Tomsk State University, 2018, roč. 2018, č. 426, s. 39-46. ISSN 1561-7793. doi:10.17223/15617793/426/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko- semantičeskaja realizacija filosofski značimych poetičeskich obrazov v tvorčestve V. Solovjova i O. Březiny (paralleli i schodstva). In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Česká slavistika 2018. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2018. s. 41-48. ISBN 978-80-88296-00-3. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija ključevych obrazov-simvolov prirodnogo prostranstva v trorčestve V.S. Solovjova i O. Březiny. In Simona Koryčánková. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 594 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija zvukovogo prostranstva v poetičeskom tvorčestve V. S. Solovjova. Novaja rusistika/ Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2015, Ročník VII, č. 1, s. 13-22. ISSN 1803-4950. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskije sredstva vyraženija avtorskogo mirovosprijatija v tekste originala i perevoda (na materiale stichotvorenija O.Březiny Nastrojenije). In L.A.Verbickaja a kol. Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kultury, Materialy Kongressa MAPRJAL, Granada. 1. vyd. Sankt-Peterburg: MAPRJAL, 2015. s. 150-157. ISBN 978-5-9906636-2-6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija vizualno-perceptivnych obrazov v poetičeskom tvorčestve serebrjanogo veka. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. 1. vyd. Brno: ČAS, ÚS FFMU, 2015. s. 93-100. ISBN 978-80-906183-0-5. info

26. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.