doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

děkanka Pedagogické fakulty


kancelář: bud. B/5028
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 9. 2014
Datum ukončení řízení 1. 3. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Leksiko-semantičeskoje oformlenije obrazov Krasoty v poetičeskom tvorčestve V. S. Solovjova (na materiale vybrannych filosofski značimych stichotvorenij)
Oponenti habilitační práce Prof. Taťjana Aleksejevna Děmeškina (Univerzita Tomsk)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc. (Masarykova univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 3. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Jozef Sipko, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.