doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3023
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4342
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 2. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Inkluze v českých primárních školách v kontextu současného pojetí výuky elementárního čtení a psaní
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 1. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. (PU - Pedagogická fakulta (Slovensko))
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (UTB - Fakulta humanitních studií)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 11. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.