doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

docentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3021
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5199
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum)
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jarmila Novotná, Ph.D. (UTB - Fakulta humanitních studií)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 11. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.