prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

profesor – Katedra výtvarné výchovy


kancelář: bud. Y/4011
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4478
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Obor řízení Teorie vyučování výtvarné výchově
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 10. 1998
Datum ukončení řízení 21. 12. 1998
Habilitační práce (veřejná část) Výtvarná publicistika jako součást výtvarné výchovy
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 12. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. (Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem)
Členové prof. PhDr. Josef Hlaváček, CSc. (Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha)
doc. akad. sochař Tomáš Ruller (Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického Brno)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
doc. PhDr. Lefteris Joanidis (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 12. 1998

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.