prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

profesor – Katedra výtvarné výchovy


kancelář: bud. Y/4011
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4478
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikac
 • Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. narozen 1959
Pracoviště
 • Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Garant doktorského studia Garant studijního programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Přehled zaměstnání
 • 2002-2006 ředitel Domu umění města Brna (www.dumb.cz) od 1990 Katedra výtvarné výchovy PdF MU 1988-1990 externí odborný asistent na KVV PdF MU 1985-1990 Základní škola Kalininova (dnes Labská), Brno 1984-1985 Základní škola Šlapanice
Akademické stáže
 • 2016 - Výuková stáž Univerzita Erlangen-Norimberk (1 týden) 2015 - Výuková stáž Univerzita Erlangen-Norimberk (1 týden) 2015 - Novinářská stáž Berlin Art Week (1 týden) 2014 - Novinářská stáž Berlin Art Week (1 týden) 1999 - Pedagogická akademie Salzburg, Rakousko (1 týden) 1998 - Univerzita G.Mercatora Duisburg, SRN (1 měsíc) 1996 - Muzeum moderního umění ve Vídni, Rakousko (3 týdny)
Universitní aktivity
 • od 2016 - člen Ediční komise PdF MU 2012-2017 - člen Akademického senátu PdF MU od 2006 - člen Rady pro kulturu a umění RMU 1999-2002 předseda Akademického senátu PdF MU od 2000 člen Vědecké rady PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • od 2015 člen Vědecké rady VUT v Brně od 1999 člen Oborové rady výtvarné výchovy 2002-2006 člen Umělecké rady Hudební fakulty JAMU v Brně 1999-2011 člen Poradního sboru pro kulturu Magistrátu města Brna od 2009 člen Umělecká rady FaVU VUT v Brně 2011-2017 člen Umělecké rady FUD UJEP v Ústí n.L.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Grant rektora MU na odbornou publikaci 2010 Cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin 2016 Stříbrná medaile rektora MU 2021 Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu (školitel) 2022 Cena rektora MU za významný umělecký počin (editor odborné knihy)
Vybrané publikace
 • PUČEROVÁ, Klára, Petr KRATOCHVÍL, Dan MERTA, Petra VLACHYNSKÁ, Ludvík HLAVÁČEK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Radoslava SCHMELZOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Radek HORÁČEK a Tomáš KNOFLÍČEK. Z galerie ven! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989. 1. vyd. Praha: Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2022, 332 s. n/a. ISBN 978-80-88161-17-2. info
 • HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina MRÁZOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ a Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019. 2. doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s., 2021, 287 s. ISBN 978-80-210-9866-4. info
 • HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 2. doplněné vydání. Brno: B&P Publishing, 2019, 287 s. ISBN 978-80-7485-191-9. info
 • HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4. info
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • HORÁČEK, Radek a Pavel KŘEPELA. Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010, 148 s. ISBN 978-80-210-5390-8. info
 • HORÁČEK, Radek, Jan ZÁLEŠÁK a Petr KAMENICKÝ. MU-90 - Křehké jistoty. In MU-90 - Křehké jistoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 55 s. ISBN 978-80-210-4810-2. URL info
 • HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. In Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 313 s. ISBN 978-80-210-4722-8. info
 • HORÁČEK, Radek, Miroslav BALAŠTÍK, Jiří HAVLÍČEK, Tereza DĚDINOVÁ, Martin REISSNER a Blanka RŮŽIČKOVÁ. Fenomén kniha. Výtvarná výchova a umění knihy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Nakladatelství Albert, 2008, 92 s. Pd-30/08-02/58. ISBN 978-80-210-4727-3. info
 • HORÁČEK, Radek. Die dritte Generation ist die Erste. In Essl Award for Central and Southeast Europa. 1. vyd. Klosterneuburg / Vienna: Edition Sammlung Essl, 2005, s. 28-29. ISBN 3-902001-25-9. info
 • HORÁČEK, Radek. Im Dialog mit der Kunst - Galerie-Pädagogik in der Theorie und Praxis der Kunsterziehung. In Ästhetische Erziehung in der Tschechischen Republik. 1. vyd. Berlin: Universität der Künste Berlin, 2004, s. 129-141, 12 s. Länderberichte zur Ästhetischen Erziehung. ISBN 3-89462-116-8. info
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998, 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
 • HORÁČEK, Radek. Animation - eine Arbeit fuer Kellner der Kunst. In Zwischen Malkurs interaktivem Computerprogramm. 1. vyd. Kolín: Museumsdienst Koeln A. R., 1997, s. 92-94. ISSN 0933-6184. info

28. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.