doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7283
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Katedra inkluzivní a speciální pedagogiky

 • Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9, Brno
Vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, docent
 • koordinátor ERASMUS'
 • 'garant studijního programu speciální pedagogika'
 • 'garant předmětů internacionalizace'
 • 'garant předmětů zaměřených na vzdělávání, poradenství, diagnostiku a intervenci dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování.
Dosažené vzdělání
 • 2010: doc. Habilitační řízení, obor speciální pedagogika, PdF MU, práce: „Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti
 • 2002: Ph.D. postgraduálního doktorské studium, PdF MU Brno
 • 2003: PhDr. rigorózní zkouška, PdF MU Brno
 • 1982: Mgr. vysokoškolské studium; PdF UP Olomouc
Přehled zaměstnání
 • 2002 - dosud PdF MU Brno, katedra speciální pedagogiky
 • 2012 - 2015 PPP Brno - výzkumný pracovník
 • 1995 - 2002 Česká republika, Česká školní inspekce - inspektorka se zaměřením na vzdělávání a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1991 - 1995 ZvŠ Sekaninova 1, Brno, speciální pedagog, speciálně pedagogické centrum
 • 1985 - 1991 ZvŠ Sekaninova 1, Brno učitelka
 • 1979 - 1985 Jihomoravský průmysl masný vychovatelka učňů, Jihomoravský průmysl masný
 • 1976 – 1979 projektant, ČD, Sdělovací a zabezpečovací distance Brno-jih
Pedagogická a akademická činnost
 • Zaměření: poruchy chování v dětském věku (děti v riziku, s problémy v chování) - edukace, diagnostika; intervence, poradenství, provázení; inkluzivní vzdělávání; internacionalizace speciální pedagogiky
 • Školitel studentů doktorandského studia v českých, anglických, německých studijních programech
 • Člen oborové rady inkluzivní a speciální pedagogiky PdF MU, PdF UP Olomouc
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • Školitel, oponent rigorózních a disertačních prací PdF UP Olomouc, PdF UK Praha
 • Lektor NUV MŠMT
 • Přednášková činnost pro pedagogy škol a školských zařízení ČR
 • Odborné pedagogické recenze vědeckých publikací
 • Vzdělávací a rozvojové projekty
 • Přednášková činnost a vedení seminářů pro zahraniční univerzity a pedagogickou veřejnost
 • Popularizační aktivity
 • Garant pedagogická praxe studentů se zaměřením na etopedii
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019 - 2023 Rozmanitost rolí speciálního pedagoga - spoluřešitel
 • 2018 Prevence rizikového chování u adolescentů v programech speciálního školství - spoluřešitel projektu MŠMT 34950/2018
 • 2015 - dosud - člen projektového týmu mezinárodního výzkum Inclusive Early Childhood Education - European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 2014 - 2016 - člen expertního týmu pro vývoj ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)
 • 2012 - 2015 - Člen konsorcia mezinárodního vědeckého projektu LIteracy - koordinátor výzkumu za český tým; (OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia) FP7-ICT-2011-7 EC_288596 www.literacyproject.eu, www.literacyportal.eu
 • 2008 - 2010 The SEBDA International Conference 2010, Keble College, Oxford - člen vědeckého výboru konference
 • 2013 - 2017: Specifický výzkum zaměřený na diagnostiku, intervenci, provázení dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování - vedoucí týmu
 • 2007 - 2013: spoluřešitel: Výzkumný záměr:Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; kód MSM 0021622443, řešitel:prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.:vedoucí týmu D1: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - se zaměřením na skupinu žáků se sociálním zvevýhodněním;téma empirického výzkumu: Kvalita života školy se zaměřením na žáky v riziku poruch chování a s poruchami chování; Intervence jako podpora edukace dětí se sociálním zvevýhodněním.
 • 2008 - 2010 Inculsive Education and Classroom Practice – člen expertní skupiny – Development of a set of indicators for the conditions of inclusive education in Europe – projekt řešený European Agency for Development in Special Needs Education na zadání Evropské komise
 • 2006 - 2009 - Immigrant Pupils with Special Educational Needs: Cultural Diversity and Special Needs Education - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; člen konsorcia
 • 2006 -2007 - Personzentrierte Kommunikation Universiät Wien a MU program AKTION č.46p5; Řešitel projektu: Renáte Motschnig, spoluřešitel projektu
 • 2005 - 2008 - Assessment in Inclusiv Settings - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Amanda Watkins, člen konsorcia
 • 2003-2006'European Bachelor of Inclusions Studies 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1';Řešitel projektu: Wolf Bloemers, spoluřešitel
 • 2002-2005 - Sokrates Programme,part E Intensive Programme Project'; Philosophy with Children: 29274-ITC-5-200-1AT-Erasmus-EPS-1; Řešitel projektu: Konradt Kgrejcik, spoluřešitel
 • říjen 2005 - Mezinárodní univerzitní studentský projekt Hochschule Magdeburg Stendal a MU PdF katedra speciální pedagogiky –„Evropa bez Bariér“; Řešitel projektu: Wolf Bloemers, spoluřešitel projektu
 • 2004 - Early Intervention - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Victoria Soriano, člen konsorcia
 • 2003 - 2005 - Classroom Practice 2 - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Cor Meijer, člen řešitelského týmu
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3/2019 France, Paříž, OECD
 • 10/2018 Itálie, Univerzita Bologna
 • 3/2017 Belgie, Brusel, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 9/2016 Belgie, Brusel, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 11/2016 Španělsko, Madrid,Zaleo School
 • 10/2016 Irsko, Togher Family Center
 • 3/2016 Portugalsko, Porto, Univerzita Porto
 • 6/2015 Slovinsko, Lublaň, Univerzita Lublaň
 • 2/2015 Rakousko, Vídeň, Univerzita Vídeň
 • 4/2014 Norsko, Oslo, European Agency for Special Needs and Inclusive Education,
 • '11/2014 Ukrajina, Kyjev, Univerzita Kyjev,
 • '12/2013 Rakousko, Vídeň, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 5/2013 Irsko, Dublin, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 4/2013 Izrael, Tel-Aviv, CENTRE FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY
 • 4/2012 VB, Oxford, World Literacy Foundation ABN
 • 11/2011 Lucembursko, Lucemburk, Evropská komise
 • 11/2010 Portugalsko, Lisabon, Minsterstvo školství
 • 9/2010 VB, Oxford, SocialEmotionalBehaviorDisordersAssociation
 • 9/2010 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 9/2009 Dánsko, Kodaň - školský odbor města Kodaň, MŠMT DK
 • 5/2009 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 4/2009 VB, Edinburg, European Agency for Development in Special Needs Education
 • 9/2008 Polsko, Varšava - základní školy, středisko integrace menšin - vzdělávání imigrantů
 • 3/2008 Velká Británie, Cavendish - Cavendish School, Stanley School
 • 11/2007 Belgie, Brusel - základní školy - vzdělávání imigrantů
 • 6/2007 Rakousko, Univerzita Vídeň
 • 11/2006 Rakousko,Univerzita Vídeň
 • 12/2005 Velká Británie, Edge Hill University
 • 9/2005 Ukrajina, Universita Záporoží
 • 9/2005 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 6/2005 Německo, Görlitz - Hochschule Görlitz
 • 3/2005 Finsko, Jyväskyle, Universita Jyväskyle
 • 12/2004 Německo, Bochum, Evangelische Hochschule Bochum
 • 10/2004 Estonsko, Tallin - Universita Tallin
 • 6/2004 Finsko, Trondheim - Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání Výzkumný projekt Classroom Practice 2, výstup na konferenci
 • 6/2004 Slovensko, UK PdF Projekt výukové moduly
 • 4/2004 Finsko, Universita v Jyväskyle, Přednášky
 • 10/2004 Belgie, Brusel, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, Projekt Early Intervention - pracovní skupina záverečné zprávy
 • 3/2004 Irsko, Dublin, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání Výzkumný projekt Classroom Practice 2
 • 1/2004 Holandsko, Nijmegen, Evangelická Vysoká škola Nijmegen
 • 4/2003 Rakousko, Pädagogische Akademie des Bundes Wien
 • 3/2003 Finsko, University Jyväskyle
 • 11/2002 Německo, Rada Evropy, Donaueschingen - stáž, přednáška
 • 10/2002 Francie- Loustalet, Universita Toulouse - stáž
 • 24. 6. 2015 – 27. 6. 2015: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, Erasmus+, SVN
  • A. PĂ„Ä…ĂË�„�ednášky pro studenty/pedagogy: 1. Special Needs Education in Czech - inclusive movements 2. Challenging children in school 3. Study programme at the Departement of Special Needs Education at the Faculty of Education at Masaryk University 4. Research at the Departement of Special Needs Education at the Faculty of Education at Masaryk University in the field of Challenging children B. Projednání­ podmí­nek pro realizaci studijní­ch pobytĹŻ vyjí­ĹľdĂ„ĂË�€şjĂ­cĂ­ch i pĂ„Ä…ĂË�„�ijĂ­ĹľdĂ„ĂË�€şjĂ­cĂ­ch studentĹŻ C. Stáž ve školskĂ©m zaĂ„Ä…ĂË�„�Ă­zenĂ­ pro dĂ„ĂË�€şti s mentálnĂ­m a kombinovanÄ‚Ëťm postiĂ„Ä…Ă„ÄľenĂ­m ve VidnavĂ„ĂË�€ş
Univerzitní aktivity
 • 2017 - dosud člen vědecké rady PdF MU
 • 2016 - hodnotitel projektů FRMU
 • 2002 - dosud Koordinátor Erasmus
 • 2002 - dosud člen oborové rady pro doktorandské studium speciální pedagogiky
 • 2021 - dosud člen oborové rady pro doktorandské studium sociální pedagogiky
 • 2002 - dosud člen komise pro SZZ - BK, NMG studijní programy speciální pedagogiky
Mimouniversitní aktivity
 • 2017:člen hodnotitelského týmu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • 2016 - dosud:odborný poradce Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám statutárního města Brna
 • 2015 - dosud: Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR
 • 2015 - dosud: - odborný poradce Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání (MPI) statutárního města Brno - člen pracovní skupiny
 • 2014 - dosud: Člen poradního sboru Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
 • 2003 – dosud: Národní koordinátor „European Agency for Special Needs and Inclusive Education“ pro Českou republiku, nominace MŠMT. Dánsko, Belgie
 • 2004- 2016: Člen správní rady ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Brno, Heyrovského 14
 • 1992 - 2000 Psychopedická společnost- člen výboru
 • 1994 - 2000 European Asociation for Special Education EASE)-víceprezident společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2022: Cena MUNI Scientist
 • 2016: Cena rektora - bronzová medaile za vynikající výsledky ve vědecké a pedagogické činnosti
 • 2011: Cena děkana za tvůrčí činnost
 • 2007: Nejvyšší hodnocení „A“ udělené Evropskou komisí spoluautorům mezinárodního bakalářského programu za vysokou kvalitu realizace projektu a jeho výstupů 2002 – 2006, 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1.'
 • Členství ve výborech odborných společností
Vybrané publikace
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. VARIETY OF ROLES OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS TEACHERS AS PERCEIVED BY SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS TEACHERS. In INTED2023 - 17th International Technology, Education adn Development Conference. 2023. ISBN 978-84-09-49026-4. Conference paper info
 • KOLKOVÁ, Veronika a Věra VOJTOVÁ. ROZVOJ MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ U ADOLESCENTŮ Z POHLEDU ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ. In MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KRIŽOVATKY XII: Prevýchova ako dialóg. 2023. info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA a Věra VOJTOVÁ. Attachment of vulnerable adolescents in residential facilities in the Czech Republic. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 1, s. 92-97. ISSN 1212-4117. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/kont.2021.042. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA a Věra VOJTOVÁ. Adverse childhood experiences and aggressive behavior of adolescents in residential educational programs in the Czech Republic. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 4, s. 339-345. ISSN 1212-4117. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/kont.2022.038. nezadouci-zazitky-z-detstvi-a-agresivni-chovani-adolescentu-v-pobytovych-vzdelavacich-programech-v-ceske-republ info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Jakub BALHAR a Věra VOJTOVÁ. Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities. 1. vydání. Hersshey, Spojené státy: IGI Global, 2021, 279 s. Advances-human-social-aspects-technology. ISBN 978-1-7998-4267-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-4267-5. URL info
 • MENIKDIWELA, Kanchana Rukmali, Asanka BULATHWATTE, Věra VOJTOVÁ a Buddhiprabha PATHIRANA. Facilitating individuals with specific learning disorders in Sri Lanka and Czech Republic. International Journal of Indian Psychology. Lunawada: REDSHINE Publication, 2021, roč. 9, č. 1, s. 442-455, 13 s. ISSN 2349-3429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.25215/0901.045. URL info
 • VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook for Special Edication doctoral program. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9840-4. Čítárna Munispace info
 • ČERVENKA, Karel, Věra VOJTOVÁ a Petra RÖDEROVÁ. Kdo jsme? / Who are we? Rozmanitost rolí speciálního pedagoga očima speciálního pedagoga / Variety of roles of special educational needs teachers as perceived by special educational needs teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 196 s. ISBN 978-80-280-0247-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Ladislav KÁŽMÉR a Barbora ORLÍKOVÁ. Prevalence of substance use among the Czech adolescents living in residential settings (poster). In The 2020 NIDA (International Program of the National Institute on Drug Abuse) International Poster Session at the College on Problems of Drug Dependence (CPDD) Virtual Scientific Meeting on June 23, 2020 (conference organizer: The College on Problems of Drug Dependence, Inc. 5034A Thoroughbred Lane Brentwood, TN 37027, USA, Website: http://www.cpdd.org). 2020. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 257 s. Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob (22). ISBN 978-80-280-0229-9. info
 • KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9. Čítárna Munispace info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 150 s. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • MENIKDIWELA, Kanchana Rukmali a Věra VOJTOVÁ. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Through Sri Lankan Primary School Teachers’ Eyes. Journal of Education and Practice. USA: IISTE Journal Publishing, 2017, Vol 8/2017, č. 2, s. 4-10. ISSN 2222-1735. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenci v praxi školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Online. In Pacnerová, H., Myšková, L. (eds.). Kvalita péče o děti v ústavní výchově. Praha: NUV, 2016, s. 53-62. ISBN 978-80-7481-157-9. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016, 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. In Final LITERACY Conference. 2015. info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Věra VOJTOVÁ a Jana PRESOVÁ. Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi. 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015, 120 s. ISBN 978-80-87192-23-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenční praxi v institucionální výchově. In Kvalita péče o děti v ústavní výchově. 2015. info
 • BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • MARTINEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Volnočasové aktivity a denní režim jako prediktor problémového chování adolescentů. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 81-100, 19 s. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Včasná intervence problémového chování ve škole jako prevence ústavní výchovy. Prevence. Praha: Život bez závislostí o.s., 2014, roč. 11/2014, č. 5, s. 16-18. ISSN 1214-8717. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • MOTSCHNIG, Renate, Dominik HAGELKRUYS a Věra VOJTOVÁ. CAN A WEB-PORTAL PROMOTE MEDIA-LITERACY OF USERS WITH DYSLEXIA? In Beseda, J Machat, Z. DISCO 2014: MEDIA LITERACY EDUCATION FROM PUPIL TO LIFELONG LEARNING. PRAHA 5: CENTER HIGHER EDUCATION STUDIES, 2014, s. 35-50. ISBN 978-80-86302-46-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • CHLÁDKOVÁ, Alena a Věra VOJTOVÁ. Srovnání intervenčních přístupů u žáků s problémy v chování ve Finsku a České republice. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 58-67. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 556-562. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, 2012, roč. 2012, č. 0201, s. 34-37. ISSN 1804-7890. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. At-Risk Children’s Attitudes Towards the Quality of School Life. In Visser, J., Daniels, H., Cole, T. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012, s. 19-37. ISBN 978-1-78052-710-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/S1479-3636(2012)0000002005. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Faktory úspěchu inkluzivní praxe profesní orientace dětí s poruchou chování v institucionální výchově. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 115-125. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 40 s. ISBN 978-80-87063-66-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 85-91. ISBN 978-80-210-5848-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování.... In Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. PdF MU, Brno. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Challenging Literacy At-Risk Children at School for All. In World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN. 2012. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky. 1. vyd. Praha: NUOV, 2012. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramatických etudách. In MAGNANIMITAS,. Sapere Aude2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS,, 2011, s. 343-349. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Dilemata inkluzivní edukace dětí s poruchami chování (workshop). PdF MU Brno. Mezinárodní konference. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 7. 9. 2011. 2011. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: občanské sdružení Ratolest Brno, 2011, s. 134-143, 145 s. ISBN 978-80-260-0137-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jana PRESOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2011, s. 281-288, 7 s. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dilemata podpory a intervence žáků s poruchami chování v období před uložením ústavní výchovy. In Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. Brno: Paido, 2011, s. 81 - 98, 17 s. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace. In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2011, s. 273-280. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children and the Quality of School Life. In Transforming Troubled Lives. SEBDA International Conference. Oxford. GB. 2010. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ, Jiří NĚMEC, David JOHNSTONE, John VISSER, Ladislav NYKL, Victoria SORIANO DE GRACIA, Amanda WATKINS, Jette LENTZ, Kirsten HANSEN a Marie PAVLOVSKÁ. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009, 155 s. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 381 s. Pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2009, 300 s. ISBN 978-80-903832-7-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Škola pro všechny. 2009. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Enforcing competencies in children with the risk of behavioral disorder in conditions of childrens home and practical primary boarding school. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 299-312, 13 s. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • KAIPROVÁ, Martina a Věra VOJTOVÁ. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 349-358, 9 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. 1. vydání. Brno: Paido, 2008, 128 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 136 s. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008, s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 273-284, 11 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis. In ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J.Quality of Life in the context of Health and Illness. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 78 - 89, 11 s. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Muni, 2008, s. 285-298. pedagogika. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence i intervence jako podpora sociálních kompetencí dětí v riziku poruch chování. In Evžen Řehulka. ŘEHULKA, Evžen. Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MUNI, 2008, s. 66-71, 5 s. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Vernetzung in Systemen. In Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin: Frank and Timme, 2007, s. 90 - 102, 12 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 117-119, 2 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2. info
 • STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. Frank & Timme GmbH, 2006. info
 • KREGCJK, K. a Věra VOJTOVÁ. Changes and trends in education in the Czech Republic. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005, s. 39-44. Band 9. ISBN 3-8258-7218-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kázeňská politika školy. Komenský. Brno: PdF, MU, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 3-7. ISSN 0323-0449. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Formy integrativního vzdělávání žáků s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württenberg. In Integrativní speciální pedagogika, Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 423-426. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole II. Speciální pedagogika. Praha: UK, PdF, 2004, roč. 14/2004, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-2720. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004, 94 s. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 94 stran. ISBN 8021035323. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD, 2003, s. 176-182. ISBN 80-86633-08-X. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole I,. Speciální pedagogika. Praha: UK, PdF, 2003, roč. 13/2003, č. 4, s. 297-303. ISSN 1211-2720. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Jak předcházet kázeňským problémům. Moderní vyučování. Kladno: AISIS Kladno, 2003, VII/2003, č. 7, s. 3-4. ISSN 1211-6858. info

3. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.