doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7283
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Katedra inkluzivní a speciální pedagogiky

 • Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9, Brno
Vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, docent
 • koordinátor ERASMUS'
 • 'garant studijního programu speciální pedagogika'
 • 'garant předmětů internacionalizace'
 • 'garant předmětů zaměřených na vzdělávání, poradenství, diagnostiku a intervenci dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování.
Dosažené vzdělání
 • 2010:doc. Habilitační řízení, obor speciální pedagogika, PdF MU, práce:„Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti
 • 2002: Ph.D. postgraduálního doktorské studium, PdF MU Brno
 • 2003:PhDr. rigorózní zkouška, PdF MU Brno
 • 1982:Mgr. vysokoškolské studium; PdF UP Olomouc
Přehled zaměstnání
 • 2002 - dosud PdF MU Brno, katedra speciální pedagogiky
 • 2012 - 2015 PPP Brno - výzkumný pracovník
 • 1995 - 2002 Česká republika, Česká školní inspekce - inspektorka se zaměřením na vzdělávání a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1991 - 1995 ZvŠ Sekaninova 1, Brno, speciální pedagog, speciálně pedagogické centrum
 • 1985 - 1991 ZvŠ Sekaninova 1, Brno učitelka
 • 1979 - 1985 Jihomoravský průmysl masný vychovatelka učňů, Jihomoravský průmysl masný
 • 1976 – 1979 projektant, ČD, Sdělovací a zabezpečovací distance Brno-jih
Pedagogická a akademická činnost
 • Zaměření: poruchy chování v dětském věku (děti v riziku, s problémy v chování) - edukace, diagnostika; intervence, poradenství, provázení; inkluzivní vzdělávání; internacionalizace speciální pedagogiky
 • Školitel studentů doktorandského studia v českých, anglických, německých studijních programech
 • Člen oborové rady inkluzivní a speciální pedagogiky PdF MU, PdF UP Olomouc
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • Školitel, oponent rigorózních a disertačních prací PdF UP Olomouc, PdF UK Praha
 • Lektor NUV MŠMT
 • Přednášková činnost pro pedagogy škol a školských zařízení ČR
 • Odborné pedagogické recenze vědeckých publikací
 • Vzdělávací a rozvojové projekty
 • Přednášková činnost a vedení seminářů pro zahraniční univerzity a pedagogickou veřejnost
 • Popularizační aktivity
 • Garant pedagogická praxe studentů se zaměřením na etopedii
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019 - 2023 Rozmanitost rolí speciálního pedagoga - spoluřešitel
 • 2018 Prevence rizikového chování u adolescentů v programech speciálního školství - spoluřešitel projektu MŠMT 34950/2018
 • 2015 - dosud - člen projektového týmu mezinárodního výzkum Inclusive Early Childhood Education - European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 2014 - 2016 - člen expertního týmu pro vývoj ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)
 • 2012 - 2015 - Člen konsorcia mezinárodního vědeckého projektu LIteracy - koordinátor výzkumu za český tým; (OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia) FP7-ICT-2011-7 EC_288596 www.literacyproject.eu, www.literacyportal.eu
 • 2008 - 2010 The SEBDA International Conference 2010, Keble College, Oxford - člen vědeckého výboru konference
 • 2013 - 2017: Specifický výzkum zaměřený na diagnostiku, intervenci, provázení dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování - vedoucí týmu
 • 2007 - 2013: spoluřešitel: Výzkumný záměr:Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; kód MSM 0021622443, řešitel:prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.:vedoucí týmu D1: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - se zaměřením na skupinu žáků se sociálním zvevýhodněním;téma empirického výzkumu: Kvalita života školy se zaměřením na žáky v riziku poruch chování a s poruchami chování; Intervence jako podpora edukace dětí se sociálním zvevýhodněním.
 • 2008 - 2010 Inculsive Education and Classroom Practice – člen expertní skupiny – Development of a set of indicators for the conditions of inclusive education in Europe – projekt řešený European Agency for Development in Special Needs Education na zadání Evropské komise
 • 2006 - 2009 - Immigrant Pupils with Special Educational Needs: Cultural Diversity and Special Needs Education - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; člen konsorcia
 • 2006 -2007 - Personzentrierte Kommunikation Universiät Wien a MU program AKTION č.46p5; Řešitel projektu: Renáte Motschnig, spoluřešitel projektu
 • 2005 - 2008 - Assessment in Inclusiv Settings - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Amanda Watkins, člen konsorcia
 • 2003-2006'European Bachelor of Inclusions Studies 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1';Řešitel projektu: Wolf Bloemers, spoluřešitel
 • 2002-2005 - Sokrates Programme,part E Intensive Programme Project'; Philosophy with Children: 29274-ITC-5-200-1AT-Erasmus-EPS-1; Řešitel projektu: Konradt Kgrejcik, spoluřešitel
 • říjen 2005 - Mezinárodní univerzitní studentský projekt Hochschule Magdeburg Stendal a MU PdF katedra speciální pedagogiky –„Evropa bez Bariér“; Řešitel projektu: Wolf Bloemers, spoluřešitel projektu
 • 2004 - Early Intervention - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Victoria Soriano, člen konsorcia
 • 2003 - 2005 - Classroom Practice 2 - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Cor Meijer, člen řešitelského týmu
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3/2019 France, Paříž, OECD
 • 10/2018 Itálie, Univerzita Bologna
 • 3/2017 Belgie, Brusel, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 9/2016 Belgie, Brusel, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 11/2016 Španělsko, Madrid,Zaleo School
 • 10/2016 Irsko, Togher Family Center
 • 3/2016 Portugalsko, Porto, Univerzita Porto
 • 6/2015 Slovinsko, Lublaň, Univerzita Lublaň
 • 2/2015 Rakousko, Vídeň, Univerzita Vídeň
 • 4/2014 Norsko, Oslo, European Agency for Special Needs and Inclusive Education, '
 • '11/2014 Ukrajina, Kyjev, Univerzita Kyjev, '
 • '12/2013 Rakousko, Vídeň, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 5/2013 Irsko, Dublin, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 4/2013 Izrael, Tel-Aviv, CENTRE FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY
 • 4/2012 VB, Oxford, World Literacy Foundation ABN
 • 11/2011 Lucembursko, Lucemburk, Evropská komise
 • 11/2010 Portugalsko, Lisabon, Minsterstvo školství
 • 9/2010 VB, Oxford, SocialEmotionalBehaviorDisordersAssociation
 • 9/2010 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 9/2009 Dánsko, Kodaň - školský odbor města Kodaň, MŠMT DK
 • 5/2009 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 4/2009 VB, Edinburg, European Agency for Development in Special Needs Education
 • 9/2008 Polsko, Varšava - základní školy, středisko integrace menšin - vzdělávání imigrantů
 • 3/2008 Velká Británie, Cavendish - Cavendish School, Stanley School
 • 11/2007 Belgie, Brusel - základní školy - vzdělávání imigrantů
 • 6/2007 Rakousko, Univerzita Vídeň
 • 11/2006 Rakousko,Univerzita Vídeň
 • 12/2005 Velká Británie, Edge Hill University
 • 9/2005 Ukrajina, Universita Záporoží
 • 9/2005 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 6/2005 Německo, Görlitz - Hochschule Görlitz
 • 3/2005 Finsko, Jyväskyle, Universita Jyväskyle
 • 12/2004 Německo, Bochum, Evangelische Hochschule Bochum
 • 10/2004 Estonsko, Tallin - Universita Tallin
 • 6/2004 Finsko, Trondheim - Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání Výzkumný projekt Classroom Practice 2, výstup na konferenci
 • 6/2004 Slovensko, UK PdF Projekt výukové moduly
 • 4/2004 Finsko, Universita v Jyväskyle, Přednášky
 • 10/2004 Belgie, Brusel, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, Projekt Early Intervention - pracovní skupina záverečné zprávy
 • 3/2004 Irsko, Dublin, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání Výzkumný projekt Classroom Practice 2
 • 1/2004 Holandsko, Nijmegen, Evangelická Vysoká škola Nijmegen
 • 4/2003 Rakousko, Pädagogische Akademie des Bundes Wien
 • 3/2003 Finsko, University Jyväskyle
 • 11/2002 Německo, Rada Evropy, Donaueschingen - stáž, přednáška
 • 10/2002 Francie- Loustalet, Universita Toulouse - stáž
 • 24. 6. 2015 – 27. 6. 2015: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, Erasmus+, SVN
  • A. PĂ„Ä…ĂË�„�ednášky pro studenty/pedagogy: 1. Special Needs Education in Czech - inclusive movements 2. Challenging children in school 3. Study programme at the Departement of Special Needs Education at the Faculty of Education at Masaryk University 4. Research at the Departement of Special Needs Education at the Faculty of Education at Masaryk University in the field of Challenging children B. Projednání­ podmí­nek pro realizaci studijní­ch pobytĹŻ vyjí­ĹľdĂ„ĂË�€şjĂ­cĂ­ch i pĂ„Ä…ĂË�„�ijĂ­ĹľdĂ„ĂË�€şjĂ­cĂ­ch studentĹŻ C. Stáž ve školskĂ©m zaĂ„Ä…ĂË�„�Ă­zenĂ­ pro dĂ„ĂË�€şti s mentálnĂ­m a kombinovanÄ‚Ëťm postiĂ„Ä…Ă„ÄľenĂ­m ve VidnavĂ„ĂË�€ş
Univerzitní aktivity
 • 2017 - dosud člen vědecké rady PdF MU
 • 2016 - hodnotitel projektů FRMU
 • 2002 - dosud Koordinátor Erasmus
 • 2002 - dosud člen oborové rady pro doktorandské studium speciální pedagogiky
 • 2021 - dosud člen oborové rady pro doktorandské studium sociální pedagogiky
 • 2002 - dosud člen komise pro SZZ - BK, NMG studijní programy speciální pedagogiky
Mimouniversitní aktivity
 • 2017:člen hodnotitelského týmu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • 2016 - dosud:odborný poradce Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám statutárního města Brna
 • 2015 - dosud: Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR
 • 2015 - dosud: - odborný poradce Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání (MPI) statutárního města Brno - člen pracovní skupiny
 • 2014 - dosud: Člen poradního sboru Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
 • 2003 – dosud: Národní koordinátor „European Agency for Special Needs and Inclusive Education“ pro Českou republiku, nominace MŠMT. Dánsko, Belgie
 • 2004- 2016: Člen správní rady ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Brno, Heyrovského 14
 • 1992 - 2000 Psychopedická společnost- člen výboru
 • 1994 - 2000 European Asociation for Special Education EASE)-víceprezident společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2022: Cena MUNI Scientist
 • 2016: Cena rektora - bronzová medaile za vynikající výsledky ve vědecké a pedagogické činnosti
 • 2011: Cena děkana za tvůrčí činnost
 • 2007: Nejvyšší hodnocení „A“ udělené Evropskou komisí spoluautorům mezinárodního bakalářského programu za vysokou kvalitu realizace projektu a jeho výstupů 2002 – 2006, 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1.'
 • 'Členství ve výborech odborných společností
Vybrané publikace
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA a Věra VOJTOVÁ. Attachment of vulnerable adolescents in residential facilities in the Czech Republic. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 1, s. 92-97. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2021.042. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA a Věra VOJTOVÁ. Adverse childhood experiences and aggressive behavior of adolescents in residential educational programs in the Czech Republic. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 4, s. 339-345. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2022.038. nezadouci-zazitky-z-detstvi-a-agresivni-chovani-adolescentu-v-pobytovych-vzdelavacich-programech-v-ceske-republ info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Jakub BALHAR a Věra VOJTOVÁ. Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities. 1. vydání. Hersshey, Spojené státy: IGI Global, 2021. 279 s. Advances-human-social-aspects-technology. ISBN 978-1-7998-4267-5. doi:10.4018/978-1-7998-4267-5. URL info
 • MENIKDIWELA, Kanchana Rukmali, Asanka BULATHWATTE, Věra VOJTOVÁ a Buddhiprabha PATHIRANA. Facilitating individuals with specific learning disorders in Sri Lanka and Czech Republic. International Journal of Indian Psychology. Lunawada: REDSHINE Publication, 2021, roč. 9, č. 1, s. 442-455, 13 s. ISSN 2349-3429. doi:10.25215/0901.045. URL info
 • ČERVENKA, Karel, Věra VOJTOVÁ a Petra RÖDEROVÁ. Kdo jsme? / Who are we? Rozmanitost rolí speciálního pedagoga očima speciálního pedagoga / Variety of roles of special educational needs teachers as perceived by special educational needs teachers / Kdo jsme? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 196 s. ISBN 978-80-280-0247-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Ladislav KÁŽMÉR a Barbora ORLÍKOVÁ. Prevalence of substance use among the Czech adolescents living in residential settings (poster). In The 2020 NIDA (International Program of the National Institute on Drug Abuse) International Poster Session at the College on Problems of Drug Dependence (CPDD) Virtual Scientific Meeting on June 23, 2020 (conference organizer: The College on Problems of Drug Dependence, Inc. 5034A Thoroughbred Lane Brentwood, TN 37027, USA, Website: http://www.cpdd.org). 2020. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Autoevaluace mateřské školy – analýza výstupů z dotazníků. In Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně. 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR). Praha: NUV, MŠMT, 2019. CZ.02.3.62/0.0./0.0/15_001/0000584. info
 • CHLEBORADOVÁ, Barbora. 100+70+25 let mluvíme společnou řeči. 2019. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 150 s. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Semion KERTZMAN, Eva GYAMARTHY, Michael VAINDER, Libor MIKULÁŠEK, Alex SIROTA, Renate MOTSCHNIG a Dominik HAGELKRUYS. Web-based Real-time Neuropsychological Assessment in Dyslexia. BMC Psychiatry. London, England: BioMed Central, 2017, BPSY-D-16-. ISSN 1471-244X. info
 • MENIKDIWELA, Kanchana Rukmali a Věra VOJTOVÁ. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Through Sri Lankan Primary School Teachers’ Eyes. Journal of Education and Practice. USA: IISTE Journal Publishing, 2017, Vol 8/2017, č. 2, s. 4-10. ISSN 2222-1735. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra a Eva TRNOVÁ. Inkluze jako cesta ke kvalitě života - „Škola jako místo (sebe)zkušenosti“. In Inkluze jako cesta ke kvalitě života. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence nebo péče? In Vize, záměry, očekávané změny a rizika současné sítě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Czech implementation. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenci v praxi školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Pacnerová, H., Myšková, L. (eds.). Kvalita péče o děti v ústavní výchově. Praha: NUV, 2016. s. 53-62. ISBN 978-80-7481-157-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR. Hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen expertní komise pro koncepci středisek výchovné péče. Expertní komise pro koncepci středisek výchovné péče, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen poradního sboru Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Poradní sbor Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Porucha chování v kontextu inkluzivních trendů ve speciální pedagogice. In Seminář pro ředitele zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence kriminality z pohledu etopedie. In Prevence kriminality mládeže. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Expert team for ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder member. Expert team for ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2016 - 2016. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Školské prostredie ako priestor na prevenciu delikvencie ISDR 3. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Delegovaný zástupce Rady města Brna v projektu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 2016. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. In Final LITERACY Conference. 2015. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku. In Vzdělávání žáků přípravných tříd základních škol. 2015. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 2015. info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Věra VOJTOVÁ a Jana PRESOVÁ. Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi. 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015. 120 s. ISBN 978-80-87192-23-8. info
 • BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Lucie NOVÁČKOVÁ. Podpora zvládání nepříznivých životních situací v intervenci. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. FAKTORY RESILIENCE V INTERVENCI 3P JAKO KONCEPT INKLUZIVNÍCH STRATEGIÍ V ETOPEDII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 57-66. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • MARTINEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Volnočasové aktivity a denní režim jako prediktor problémového chování adolescentů. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 81-100, 19 s. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • KOBĚRSKÁ, Tereza a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v životech dětí z dětského domova. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 231 - 244, 13 s. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Assessment and Adaptation of Curricula in Relation to Children with Intellectual Disabilities. 2014. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Včasná intervence problémového chování ve škole jako prevence ústavní výchovy. Prevence. Praha: Život bez závislostí o.s., 2014, roč. 11/2014, č. 5, s. 16-18. ISSN 1214-8717. info
 • VOJTOVÁ, Věra. IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb. 2014. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Literacy – portál pro lidi nejen s dyslexií aneb jak lépe zvládat činnosti v běžném životě doma, v práci nebo ve škole. In Dyskorunka 2014. 2014. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Consorcium member - research consultant; LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia. LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia, 2014. URL info
 • MOTSCHNIG, Renate, Dominik HAGELKRUYS a Věra VOJTOVÁ. CAN A WEB-PORTAL PROMOTE MEDIA-LITERACY OF USERS WITH DYSLEXIA? In Beseda, J Machat, Z. DISCO 2014: MEDIA LITERACY EDUCATION FROM PUPIL TO LIFELONG LEARNING. PRAHA 5: CENTER HIGHER EDUCATION STUDIES, 2014. s. 35-50. ISBN 978-80-86302-46-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Learning Styles. In Literacy forLiteracy Online Portal for E-learning and Supporting Social Inclusion of People with Dyslexia. 2013. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Zuzana KAPROVÁ. Concept of education of Children with Mild Mentally Retardation accross Europe. 2013. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. VÝSTUPY Z VÝZKUMŮ JAKO ZDROJE INSPIRACE PRO INKULZIVNÍ PRAXI – SE ZAMĚŘENÍM NA EDUKACI DĚTÍ V RIZIKU A PORUCHAMI CHOVÁNÍ. 2013. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Cílené strategie podpory inkluzivní praxe školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 351-358. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní škola a žáci/děti v riziku problémů v chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 359-364. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Potřeby intervenční praxe jako zdroje výzkumu. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 12-15. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • CHLÁDKOVÁ, Alena a Věra VOJTOVÁ. Srovnání intervenčních přístupů u žáků s problémy v chování ve Finsku a České republice. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 58-67. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • LIVŇANSKÁ, Pavlína a Věra VOJTOVÁ. Prevence poruch chování na ZŠ očima pedagogů. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 68-76. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • HAVLOVÁ, Lenka a Věra VOJTOVÁ. Problematika sourozeneckých vztahů u dětí v ústavní výchově. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 115-125. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Kamila BALHAROVÁ. Literacy jako mezioborová intervence pro podporu inkluze. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 173-186. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence pro inkluzi ve vzdělávání. Brno, 2013. 12 s. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jitka POUZAROVÁ. Arteterapeutický program v rámci intervence v diagnostickém ústavu. In ČERVENKA, K. a V. VOJTOVÁ, et al. Východiska pro speciálněpedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 87-94, 7 s. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako zdroj pro výzkum a intervenční praxi speciální pedagogiky (pomáhajících profesí). In VOJTOVÁ, V. a M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 19-26. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervenční rámec pro práci s dětmi v ústavní výchově dětského domova. In Vojtová,Věra, Pavlovská Marie. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 37 - 46. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Diagnostika jako zdroj informací pro intervenci 3P. In Věra VOJTOVÁ, a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 87 - 100. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční dimenze dramatické výchovy. In Vojtová, V.; Pavlovská, M. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 47 - 56. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramice. In Vojtová, V.; Pavlovská, M. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 71 - 86. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Nikola KRÁSNÁ. Intervence dramatickou výchovou pro podporu strategií zvládání. In Věra Vojtová, Marie Pavlovská. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 109 - 116. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: MuniPress, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 556-562. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, 2012, roč. 2012, č. 0201, s. 34-37. ISSN 1804-7890. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. At-Risk Children’s Attitudes Towards the Quality of School Life. In Visser, J., Daniels, H., Cole, T. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012. s. 19-37. ISBN 978-1-78052-710-9. doi:10.1108/S1479-3636(2012)0000002005. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Faktory úspěchu inkluzivní praxe profesní orientace dětí s poruchou chování v institucionální výchově. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115-125. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Věra LINHARTOVÁ. Analýza předprofesní přípravy pro děti s poruchou chování na systémové úrovni. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 127-139. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87063-66-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podpora vztahů s rodinou u dětí s poruchami chování v ústavní výchově. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Paido. Brno: MUNI, 2012. s. 275 - 284. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Brno: Paido, 2012. s. 285-294. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 85-91. ISBN 978-80-210-5848-4. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2012. s. 27-34. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podpora učení žáků v riziku. In Vojtová, Věra, Červenka, Karel. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115-122. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Challenging Literacy At-Risk Children at School for All. In World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN. 2012. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dilemma of Preparation for Future Life in Institutional Care. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 107-115. ISBN 978-80-210-6107-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramatických etudách. In MAGNANIMITAS,. Sapere Aude2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS,, 2011. s. 343-349. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: občanské sdružení Ratolest Brno, 2011. s. 134-143, 145 s. ISBN 978-80-260-0137-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jana PRESOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2011. s. 281-288, 7 s. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dilemata podpory a intervence žáků s poruchami chování v období před uložením ústavní výchovy. In Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. Brno: Paido, 2011. s. 81 - 98, 17 s. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace. In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2011. s. 273-280. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children´s Attitudes towards the Quality of School Life. In Visser John. Transforming Troubled Lives: The impact of research, policy and practice on Children and Young people with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. SEBDA: Oxford, 2010. 1. vyd. Oxford: The Social Emotional and Behavioural Difficulties Association., 2010. s. 38-44, 6 s. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children and the Quality of School Life. In Transforming Troubled Lives. SEBDA International Conference. Oxford. GB. 2010. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Komparace postojů žáků v riziku vývoje poruch chování a s poruchami chování ke školnímu prostředí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 319-328. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Škola jako prostor podpory a inkluze se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. In HAVEL, J., FILOVÁ, H., et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1.vydání. Brno: Paido, 2010. s. 103-112. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly ze základů etopedie. In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2010. s. 367-378, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování. In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a přeprac. vydání. Brno: Paido, 2010. s. 379-384, 5 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Příležitost a podpora v edukačním prostředí školy se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 359-366, 7 s. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Škola pro všechny - vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí. Orbis Scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 1/3, č. 1, s. 79-97. ISSN 1802-4637. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra, Jiří NĚMEC a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru PdF MU. 2009. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Sociální znevýhodnění a přístup ke vzdělání. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru. 2009. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Postoje dětí z DD ke kvalitě života školy. In FICE konference. 2009. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálními znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 327-342. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ, Jiří NĚMEC, David JOHNSTONE, John VISSER, Ladislav NYKL, Victoria SORIANO DE GRACIA, Amanda WATKINS, Jette LENTZ, Kirsten HANSEN a Marie PAVLOVSKÁ. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. 155 s. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 381 s. Pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. s. 15–28. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Dramatická výchova jako podpora inkluzivní edukace. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. 2009. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2009. 300 s. ISBN 978-80-903832-7-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Škola pro všechny. 2009. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 127–140. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako intervence u dětí v dětských domovech. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Enforcing competencies in children with the risk of behavioral disorder in conditions of childrens home and practical primary boarding school. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 299-312, 13 s. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Aktuální potřeba intervence u dětí v riziku poruch chování. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At Risk Pupils Attitudes Towards the School Enviroment. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ, Věra et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. s. 103-117. ped. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2009. s. 21-38, 17 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI, 2009. s. 77-90, 13 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • ELIÁŠOVÁ, Petra a Věra VOJTOVÁ. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI, 2009. s. 241-252, 11 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • OPRAVILOVÁ, Ivana a Věra VOJTOVÁ. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 264-273, 9 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • KAIPROVÁ, Martina a Věra VOJTOVÁ. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 349-358, 9 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 128 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Postoje žáků základních škol k prostředí školy; ověření škály k měření postojů žáků vůči škole; výzkumné teze. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 285 - 298, 23 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 273-284, 11 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Behaviour Disorders. In ŠIMONÍK, O.; VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. s. 154-162. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7392-058-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis. In ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J.Quality of Life in the context of Health and Illness. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 78 - 89, 11 s. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Muni, 2008. s. 285-298. pedagogika. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence i intervence jako podpora sociálních kompetencí dětí v riziku poruch chování. In Evžen Řehulka. ŘEHULKA, Evžen. Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MUNI, 2008. s. 66-71, 5 s. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Vernetzung in Systemen. In Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin: Frank and Timme, 2007. s. 90 - 102, 12 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Interconnectendess in Systems. In Diagnostics and Planning. 1.vyd. Berlín: Frank a Timme, 2007. s. 219-227, 8 s. Euroepan Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 161-172, 11 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 117-119, 2 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3. info
 • STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X. URL info
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě : tématická publikace. Translated by Věra Vojtová. Brussels: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2006. 85 s. ISBN 9788791811609. info
 • STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1. info
 • STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. Frank & Timme GmbH, 2006. info
 • KREGCJK, K. a Věra VOJTOVÁ. Changes and trends in education in the Czech Republic. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. s. 39-44. Band 9. ISBN 3-8258-7218-1. info
 • KREGCJK, Konrad (Hg) a Věra VOJTOVÁ. Evaluation as a tool for improving positive classroom atmosphere. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. s. 31-38. ISBN 3-8258-8409-0. info
 • STŘELEC, Stanislav a Věra VOJTOVÁ. Chování žáků jako edukační problém. In Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 55-88, 13 s. ISBN 80-210-3687-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kázeňská politika školy. Komenský. Brno: PdF, MU, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 3-7. ISSN 0323-0449. info
 • KREGCJK (HG.), Konrad a Věra VOJTOVÁ. Equality in the classroom practice. In Intensiv-programm: Philosophieren mit Kindern mit unterschiedlichem Hintergrund. 1. vyd. Wien: Lit Verlag, 2005. s. 71-77, 8 s. ISBN 3-8258-8939-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Formy integrativního vzdělávání žáků s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württenberg. In Integrativní speciální pedagogika, Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 423-426. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole II. Speciální pedagogika. Praha: UK, PdF, 2004, roč. 14/2004, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-2720. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 s. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 94 stran. ISBN 8021035323. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Edukace žáků s poruchami chování. In Integrativní školní pedagogika. 1.vyd. Brno: MSD, 2003. s. 191 - 203. ISBN 80-86633-07-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. s. 176-182. ISBN 80-86633-08-X. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Škola a její role při ovlivňování chování žáků. In Problematika integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ, školských zařízení, do MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003. s. 53-63, 10 s. ISBN 80-244-0725-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole I,. Speciální pedagogika. Praha: UK, PdF, 2003, roč. 13/2003, č. 4, s. 297-303. ISSN 1211-2720. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Jak předcházet kázeňským problémům. Moderní vyučování. Kladno: AISIS Kladno, 2003, VII/2003, č. 7, s. 3-4. ISSN 1211-6858. info
 • VOJTOVÁ, Věra. National Coordinator in European Agency for Special Needs and Inclusive Education for Czech republic. National Coordinator in European Agency for Special Needs and Inclusive Education for Czech republic, 2002 - 2016. URL info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Zkušenosti s integrací v Dánsku a Itálii. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. 1.vyd. Brno: Paido, 1996. s. 72-77, 5 s. ISBN 80-85931-27-3. info

23. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.