doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7283
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.