doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra hudební výchovy


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/4012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6836
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Hudební výchova
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 12. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Dokument 1
Dokument 2
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD. (Prešovská univerzita - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (JAMU - Hudební fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 9. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Michal Košut, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. Mgr. Vladimír Richter (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (UK - Pedagogická fakulty)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.