doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

docentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3017
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5582
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 11. 2019
Datum ukončení řízení 1. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Společenství ve škole: Mikrosociální aspekty školního vzdělávání optikou pregraduální přípravy učitelů
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Článek, jenž je zařazen do souboru prací, Socialization of a student teacher on teaching practice in the discursive community of the classroom: Between a teacher-centered and a learner-centered approach, byl publikován vydavatelem, který neuděluje práva k dalšímu zveřejnění.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 1. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
Assoc. Prof. Mag. Dr. Stefan Zehetmeier (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (Rakousko))
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.