Specifický výzkum

Specifickým výzkumem je část výzkumu na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním, a na níž se podílejí studenti.

Na specifický výzkum na vysokých školách je poskytována institucionální podpora podle jejich předpokladů daných dosavadní úspěšností ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, úspěšnosti při uplatnění výsledků, počtu studentů v jednotlivých typech akreditovaných studijních programů a kvalifikační struktury akademických pracovníků.

Jedná se o projekty vysokoškolského specifického výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

Dokumenty

Směrnice MU 6/2012 :

  • k nalezení zde

Aktualizovaná verze přílohy č. 1: 

  • k nalezení zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.