Archiv opatření v souvislosti se šířením koronaviru - studenti

Opatření v souvislosti se šířením koronaviru č. 3 - informace k pracovním cestám zaměstnanců PdF MU

Informace k pracovním cestám zaměstnanců PdF MU

Vážené dámy, vážení pánové,

panem rektorem MU a Krizovým štábem MU byl vydán návrh doporučení pro hospodářská střediska v době pandemie koronaviru, dovoluji si Vás s těmito v části týkajících se pracovních cest zaměstnanců, studentů a zahraničních hostů seznámit:

1. Cestování a přijímání hostů

Byl vydán zákaz vysílat zaměstnance na zahraniční pracovní cesty. Už schválená či plánovaná vyslání do zahraničí je potřeba zrušit. Zaměstnancům, kteří jsou na zahraniční pracovní cestě je potřeba umožnit její dřívější ukončení a návrat. Zároveň je potřeba maximálně omezit tuzemské pracovní cesty.

Náklady související s opatřeními týkajícími se rizika nákazy koronavirem jdou za hospodářským střediskem. Vzniknou-li náklady na základě příkazu zaměstnavatele, nebudou předmětem škodního řízení. Pokud v souvislosti se zrušením pracovní cesty vzniknou náklady na straně zaměstnance, tyto uhradí MU.

Zakazuje se vysílat studenty na zahraniční pobyty.

Zakazuje se přijímat na MU zahraniční návštěvy.

2. Řízení a orgány MU

Mimořádné opatření se netýká jednání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů MU nebo jejích součástí. Jednání budou svolávána jako doposud, harmonogram a organizace jednání je na rozhodnutí předsedy nebo jiného představeného.

Mimořádné opatření se netýká správních a jiných řízení (včetně disciplinárních řízení).

3. Důležité odkazy

Aktuální informace Centra zahraniční spolupráce MU týkající se výjezdů do rizikových oblastí.

Všechna mimořádní opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na webu ministerstva zdravotnictví.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy koronavirem? Přečtěte si doporučení na webu Státního zdravotnického ústavu.

Další podrobnosti najdete na webu Světové zdravotnické organizace.

4. Kontaktní adresy

Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106 nebo +420 725 191 367

Infolinka Krajské hygienické stanice Brno pro dotazy týkající se šíření koronaviru je na telefonním čísle +420 773 768 994 (po–pá 8:00–17:00)

Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, piště na adresu koronavirus@muni.cz. Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí. Chystáte se cestovat do zasažených oblastí? Přečtěte si doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

K tomuto komentář a doporučení PdF MU:

PdF MU bude tato doporučení rektora realizovat.

Zaměstnanci, kteří již mají připravené doklady, zakoupené jízdenky, letenky a pobytové náklady tyto zahraniční pracovní cesty ruší. Z výše uvedeného vyplývá, že za tuto nečekanou událost neponesou náklady zaměstnanci, (pokud jednaly v souladu s pokyny zaměstnavatele), ale příslušné hospodářské středisko – tedy fakulta/pracoviště.

Možné způsoby řešení:

 1. Pokud jste dosud žádné náklady na zajištění pracovní cesty nevynaložili, vyplníte cestovní zprávu s odůvodněním, proč se cesta nekoná a zakliknete čtvereček z Průběhu cesty – Cesta se neuskutečnila, nevyplňujte tedy její průběh. Vytisknete, podepíšete a odevzdáte.
 1. Pokud jste už vynaložili nějaké náklady, v první řadě byste měli mít vyjádření z druhé strany/dodavatele, od pořadatelů, že se akce nebude konat. Pak byste se měli pokusit dostat od ubytovatele, přepravce, či letecké společnosti co možná nejvíc vynaložených prostředků zpět. Jestli byl let pojištěn, zkusit ho uplatnit u pojišťovny. Nebo získat vyjádření, že Vám nic nevrátí. V případě, že zůstane nějaká částka k proplacení, vyplníte cestovní zprávu s odůvodněním, proč se cesta nekoná, zakliknete čtvereček z Průběhu cesty – Cesta se neuskutečnila, nevyplňuji tedy její průběh a do Seznamu dokladů doplníte zbylé náklady, které se Vám nepodařilo získat zpět. Přiložíte veškeré podklady a odevzdáte.

Náklady se nebudou účtovat pracovníkovi, pokud dbal těchto pokynů. Nebude se řešit ve Škodní komisi. Hrazeno bude z mimorozpočtových nákladů pracoviště.

Každý případ se bude posuzovat individuálně.

Po ukončení pandemie vyhodnotíme veškeré finanční dopady neuskutečněných cest v rámci fakulty.

 

Daniela Němcová

tajemnice Pedagogické fakulty MU

 

Opatření v souvislosti se šířením koronaviru č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vám poskytnou další informace k aktuální situaci.

Pan rektor dnes prodloužil zrušení kontaktní výuky až do 13. 4. 2020 (viz aktuální informace na webu https://www.muni.cz/koronavirus). V této souvislosti se na Vás obracím s následujícími pokyny:

 • Během zítřejšího dne informujte studenty, které máte zapsané ve vašich předmětech, o adekvátním způsobu náhrady kontaktní výuky. Doporučuji využít různých možných e-learningových nástrojů (Skype, Moodle, IS MU atd.). Pro kontaktování studentů doporučujeme využít Skype for Business, který umožňuje připojení až 250 účastníků zároveň. Návod k tomuto programu v nejbližší době připraví pracovníci Centra informačních technologií PdF MU.
 • Prosím, aby zadané úkoly byly adekvátní a abyste studentům nabídli možnost realizovat distanční výuku i v předmětech, které tak primárně nejsou nastaveny (laboratoře, dílny, zahrada apod.).
 • V současnosti čekáme na vyjádření MŠMT, za jakých podmínek bude umožněn individuální kontakt se studenty (individuální konzultace, zkoušení apod). Vyjádření dostaneme v průběhu zítřejšího dne a budeme Vás o něm informovat.
 • Dle aktuálních pokynů zůstávají termíny odevzdání závěrečných prací i nadále v platnosti.
 • Vzhledem k tomu, že se situace vyvíjí každým dnem, připravuje vedení fakulty další alternativní možnosti řešení (zkouškové období, praxe apod.) a průběžně Vás o tom budeme informovat.
 • Provoz budov: Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31, Poříčí 31a budou zaměstnancům přístupné pondělí – pátek v čase 8:00 – 17:00.
  Mimo toto opatření celodenně uzavřeme pro veřejnost RUV, branku do parku ve vnitrobloku Poříčí 7/9, branku do ul. Nádvorní. CVIDOS + budova Ypsilantiho (automatické dveře) nebudou přístupné ze dvora, ale zůstanou přístupné na zaměstnaneckou kartu. Mimo uvedené časy zaměstnanci využijí pouze hlavní vchody.
 • Pracovní cesty: veškeré pracovní cesty pro přijíždějící i vyjíždějící studenty, zaměstnance a hosty se ruší do odvolání, tuzemské pracovní cesty jsou možné pouze v odůvodněných případech.
 • Na základě stanoviska krizového štábu doporučuji všem zaměstnancům 60+ a těhotným ženám, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví využili home office.
 • Znovu však připomínám, že sjednání home office se řídí pokyny vedoucího pracoviště.
 • Stávající opatření jsou uvedena bez bližších časových horizontů, protože je v tuto chvíli dokážeme jen obtížně předvídat.

S úctou

 

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan


Masarykova univerzita | Pedagogická fakulta

A: místnost 2023, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, Brno - 603 00 
T: +420 549 491 600 
E: dekan@ped.muni.cz | W: www.ped.muni.cz 

Opatření v souvislosti se šířením koronaviru č. 1

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

rektor Masarykovy univerzity vyhlásil v návaznosti na aktuální vývoj související se šířením koronaviru rektorské volno s okamžitou platností od 10. 3. 2020 do 24. 3. 2020. V tomto období se neuskutečňuje kontaktní výuka.

Na základě vyhlášeného opatření rektora Masarykovy univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19 nařizuji s okamžitou platností vedoucím akademických a neakademických pracovišť dohodnout individuálně s vybranými pracovníky příslušného pracoviště, jejichž přítomnost na pracovišti není nezbytně nutná, home office, a to v době od 10. 3. 2020 do odvolání. To vše tak, aby nebyl omezen provoz pracoviště a jeho základních funkcí.

Dohoda vedoucího se zaměstnancem o home office bude vycházet z charakteru práce zaměstnance a  bude přihlížet ke specifikám rodinné situace (zavření škol apod.) O přijatých opatřeních budou vedoucí zaměstnanci informovat děkana a tajemnici fakulty.

Další informace naleznete zde: https://www.muni.cz/koronavirus

 

S úctou

 

Jiří Němec

děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

a

 

Daniela Němcová

tajemnice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.