Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Charakteristika programu:
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterské studium speciální pedagogiky. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:
- učitelství pro mateřské školy
- vychovatelství
- sociální pedagogika
- sociální práce
- učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ
- ergoterapie
- fyzioterapie

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.


  • Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Lektor kurzu: vyučující Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU
  • Délka kurzu: 1 semestr - podzimní semestr 2019
  • Termín zahájení kurzu: září/říjen 2019 
  • Obsahový plán kurzu: 3 povinné předměty + 2 povinně volitelné předměty (podle zvolené varianty - viz přihláška)
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
  • Cena kurzu: 15 000 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019 (přihláška ke stažení zde) - vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s úředně ověřenou (v případě absolventů MU prostou) kopií VŠ diplomu je nutné poslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání (viz zde).
  • Počet uchazečů: neomezen
  • Poznámka: Kurz není akreditován. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.