•  
 

Centrum celoživotního vzdělávání - kontakty

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Kontakt

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity
 (pro všechny fakulty): 00216224Zaměstnanci, úřední hodiny, důležitá upozornění

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné úřední hodiny na CCV (JS 2019)

Vážení účastníci,

abychom vyšli vstříc těm z vás, kteří fakultu navštěvujete především o sobotách a je pro vás obtížné dostavit se na centrum celoživotního vzdělávání v obvyklých úředních hodinách, nabízíme vám možnost navštívit nás i v mimořádných sobotních úředních hodinách. 

sobota 2. 3. 2019 - služba Mgr. Dana Kučerová (9-12 hod.)

sobota 13. 4. 2019 - služba Mgr. Dana Kučerová (9-12 hod.)

sobota 11. 5. 2019 – služba Mgr. Alžběta Ďásková (9-12 hod.)

Mgr. Simona Kubíčková | kubickova@ped.muni.cz | +420 549 49 7286

Úřední hodiny

 • pondělí 9.00–11.00
 • pátek 8.00–11.00 a 12.00–14.30

Zajišťovaná agenda

 • vedoucí centra celoživotního vzdělávání
 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Mgr. Dana Kučerová | kucerovadana@ped.muni.cz | +420 549 49 3928

Úřední hodiny

 • pondělí 9.00–11.00
 • pátek 8.00–11.00 a 12.00–14.30

Zajišťovaná agenda

 • organizační referentka 
 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

Mgr. Alžběta Ďásková | daskova@ped.muni.cz |  +420 549 49 5723

Úřední hodiny

 • pondělí 9.00–11.00
 • pátek 8.00–11.00 a 12.00–14.30

Zajišťovaná agenda

 • organizační referentka
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, studijní katalogy
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. David Kroča, Ph.D. | proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů

Úřední hodiny

 • středa 11:00–12:00
 • pátek 10:00–11:00