Rozdílový kurz pro absolventy magisterského studia filozofických fakult v programech Historie, Pomocné vědy historické, Archeologie, Muzeologie

Charakteristika programu:
Kurz je určen absolventům magisterského studia (případně studentům posledního ročníku navazujícího magisterského studia) filozofických fakult v programu Historie, Pomocné vědy historické, Archeologie, Muzeologie a jejich kombinací, kteří chtějí podat přihlášku k programu celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ se zaměřením na dějepis, ale svým odborným zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky z důvodu neabsolvování některého z následujících předmětů, a to Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Dějiny středověku, Dějiny raného novověku, Dějiny 19. století a Dějiny 20. století.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvované magisterské studium (příp. studium v posledním ročníku) na filozofické fakultě v programu Historie, Pomocné vědy historické, Archeologie, Muzeologie a jejich kombinací.
Uchazeč musí doložit seznam absolvovaných předmětů, přičemž bude posouzena obsahová shodnost absolvovaného odborného studia s nároky na výuku předmětu dějepis na ZŠ a SŠ. Mezi požadované absolvované předměty v rámci odborného studia patří Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Dějiny středověku, Dějiny raného novověku, Dějiny 19. století a Dějiny 20. století. V případě absence nebo neuznání některého z těchto předmětů absolvuje uchazeč v rámci tohoto kurzu výuku adekvátních předmětů v podzimním a jarním semestru (pá nebo so - bloková výuka) na PdF MU a chybějící zkoušku (požadavky k úspěšnému absolvování viz sylabus daného předmětu a konzultace s jeho garantem).

Profil absolventa:
Absolvent bude splňovat podmínky shodnosti svého odborného studia s nároky na výuku předmětu dějepis na ZŠ a SŠ, což mu umožní podat přihlášku do programu Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZS a SS se zaměřením na dějepis v rámci celoživotního vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.