DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - Logopedie

Podmínky k přijetí: ukončené Bc. vzdělání v oblasti pedagogických věd.

Profil absolventa: logopedický asistent; asistent pedagoga dle regulovaných povolání a činností v působnosti resortu školství.

Uplatnění absolventa: předpokládá se v asistentských pracovních pozicích ve školství a v rezortu MPSV, na kterých jsou v osobním kontaktu s dětmi, žáky nebo dospělými osobami se zdravotním postižením. Asistent se uplatní v pomáhajících profesích a je schopen pracovat pod odborným vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga - logopeda. Další náplní práce je primární logopedická prevence.

  • Termíny konání: rozvrh najdete zde
  • Obsahový plán: předmět SPROC_SP1a Specializace 1a Logopedie
  • Způsob ukončení: vykonání závěrečné zkoušky. Závěrečnou zkoušku je nutné absolvovat do 2 let od data přijetí do programu celoživotního vzdělávání. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, které je přílohou k VŠ diplomu (u specializace logopedie je přílohou k bakalářskému VŠ diplomu), a výpis absolvovaného předmětu.
  • Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky: absolvování výuky a zkoušky z předmětu SPROC_SP1a Specializace 1a Logopedie
  • Cena: 8 000 Kč (platba fakturou, která bude zájemci zaslána poštou spolu s rozhodnutím o přijetí)
  • Přihláška: přihláška ke stažení zde - vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s úředně ověřenou (v případě absolventů MU prostou) kopií VŠ diplomu je nutné poslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání (informace viz zde).
  • Počet uchazečů: neomezen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.