Aktuální nabídka podzimních kurzů Celoživotního vzdělávání PdF MU 2021

28. 6. 2021

Sebepoškozování u dětí a mladistvých v pedagogické praxi (10. 9. - 11. 9. 2021)

Kurz je zaměřen na projevy, příčiny a především funkci (motivaci) záměrného sebepoškozování a na konkrétní možnosti práce s dítětem.

Délka kurzu

Kurz proběhne ve 2 dnech a to 10. 9. a 11. 9. 2021

Cena kurzu

0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021. 

Termín podání přihlášky

do 31. 8. 2021

Více informací

Práce se žáky s psychosomatickými obtížemi (ZŠ, SŠ) - 24. 9. - 25. 9. 2021

Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy, příčinami a především funkcí (motivací) záměrného sebepoškozování a lépe porozuměli chování dítěte, mladistvého a jeho konsekvencím. 

Délka kurzu

Kurz proběhne ve 2 dnech a to 24.9. a 25.9.2021

Cena kurzu

0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021.  

Termín podání přihlášky

do 31. 8. 2021

Více informací

Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory (16. 9. - 4. 11. 2021)

Kurz nabízí příležitost pro rozvoj mentorských dovedností spojených s vedením studentů na pedagogických praxí a začínajících učitelů při vstupu do profese.

Délka kurzu

25 hodinový akreditovaný kurz rozdělený do pěti dnů po 3 – 6 hodinových blocích

Cena kurzu

0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021.

Termín podání přihlášky

do 7. 9. 2021

Více informací

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření (PS 2021)

Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia pedagogického / medicínského zaměření, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika. 

Délka kurzu

1 semestr - podzimní semestr 2021

Cena kurzu

15 000 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)

Termín podání přihlášky

do 31. 8. 2021

Více informací

Rozdílový kurz pro absolventy magisterského studia filozofických fakult v programech Historie, Pomocné vědy historické, Archeologie, Muzeologie (PS 2021, PS 2022)

Kurz je určen pro ty, kteří mají absolvované magisterské studium v oborech Historie, Pomocné vědy historické, Archeologie, Muzeologie a jejich kombinací na filozofických fakultách a chtějí si doplnit na PdF MU kvalifikaci učitele dějepisu na 2. stupeň ZŠ a SŠ v rámci oboru celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ se zaměřením na dějepis, ale nesplňují podmínky pro přihlášení na tento obor, protože během svého bakalářského a magisterského studia neabsolvovali min. jeden z následujících předmětů a to Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Dějiny středověku, Dějiny raného novověku, Dějiny 19. století a Dějiny 20. století.

Délka kurzu

individuální, resp. dvousemestrální

Cena kurzu

400 Kč za 1 předmět

Termín podání přihlášky

do 31. 8. 2021

Více informací

Keramika (10. 9. - 1. 10. 2021)

Kurz je určen pro začátečníky, ale i pro ty, kteří si chtějí prohloubit odborné znalosti a zvýšit kvalifikaci v oboru keramika. V kurzu se pracuje s keramickou hmotou klasicky i experimentálně, ve všech jejích skupenstvích, a to s využitím dostupných keramických technologií.

Délka kurzu

4 setkání po 6 hodinách (celkem 24 hodin)

Cena kurzu

4 800 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) - v ceně jsou zahrnuty náklady na materiál a výpal.

Termín podání přihlášky

do 31. 8. 2021

Více informací


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.