Zemřel emeritní profesor PdF MU Vladislav Navrátil

Ve věku nedožitých 80 let náhle zemřel 3. ledna 2022 emeritní profesor PdF MU Vladislav Navrátil. Smuteční rozloučení se uskuteční 11. 1. 2022 v obřadní síni krematoria města Brna v 16:15.

5. 1. 2022

Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Narodil se 6. dubna 1942 v Dolních Němčicích. Po gymnáziu studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU), kde promoval v roce 1964. Po kratší praxi na Ústavu speciální elektroenergetiky byl v roce 1968 na svou mateřskou univerzitu zpět přijat jako odborný asistent na katedru obecné fyziky, která zajišťovala přípravu budoucích učitelů fyziky.

Svou vědeckou kariéru zahájil publikacemi z oboru mechanických vlastností kovů, tyto práce se staly podkladem úspěšné disertace a byly publikovány v časopisech u nás i v zahraničí. V roce 1979 dosáhl na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity vědecké hodnosti kandidáta věd a o deset let později se habilitoval opět na MFF KU. Absolvoval dlouhodobé stáže na Akademii v Kyjevě, později i na univerzitách v Helsinkách, Lublani a Antverpách a začal přednášet na mezinárodních vědeckých konferencích.

Po osamostatnění učitelství fyziky na Pedagogické fakultě MU v roce 1992 se stal hlavním přednášejícím v náročném kurzu fyziky. Do roku 2012 byl vedoucím katedry fyziky. Podařilo se mu vybudovat funkční a odborně dobře vybavené pracoviště pro přípravu učitelů fyziky. Na katedru zval řadu odborníků, kteří dokázali studentům přiblížit fyziku jako obor.

Během doby se stal uznávaným odborníkem v oboru mechanické vlastnosti pevných látek, dosáhl vynikajících výsledků při studiu nízkoteplotní deformace kadmiových slitin a v roce 2002 se stal profesorem v oboru Materiálové vědy a inženýrství.

Vědeckou práci prof. Navrátila na poli mechanických vlastností pevných látek dokumentuje řada prací, které jsou dosud citovány v mezinárodních časopisech i v učebnicích. Důležitou oblastí odborného působení prof. Navrátila byla měření koncentrace radonu v budovách. Věnoval se i spolupráci s praxí, je spoluautorem patentu na zjištění textury válcovaných materiálů. V posledních dekádách se pak zabýval hlavně fyzikálním vzdělávání.

Velmi záslužná byla jeho činnost spojená s dlouholetým působením v Ekonomické komisi Akademického senátu MU, jehož byl po čtyři volební období členem. V Akademickém senátu PdF MU působil po tři volební období. Na Pedagogické fakultě MU byl po 4 období členem vědecké rady a po 2 období byl členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UHK.

1. září 2019 byl jmenován emeritním profesorem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Záznam přednášky Materiály včera, dnes a (snad) zítra přednesené prof. Navrátilem 30. 3. 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.