Výzkumné symposium 2024: Projekty aplikovaného výzkumu na Pedagogické fakultě MU

19. 4. 2024

Na Symposiu vystoupí výzkumnice a výzkumníci z Pedagogické fakulty, kteří představí své výzkumné projekty zaměřující se na aplikovaný výzkum. Cílem akce je zvýšení povědomí o dílčích výzkumech a sdílení zkušeností napříč fakultou.

Akce bude probíhat prezenčně s možností připojení přes MS Teams. U prezenční účasti je nutné se registrovat.

Harmonogram sympozia

 • 13.00 - 13.05 / Zahájení akce / Úvodní slovo paní děkanka
 • 13.05 - 13.15 / Jana Kratochvílová / Vysvědčení JINAK - výsledek "research based education and development" a jeho implementace do legislativy MŠMT
 • 13.15 - 13.25 / Anastasia Sokolova / Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN) – první rok implementace"
 • 13.25 - 13.35 / Hana Svobodová / K metodologii jazykové kontaktologie, na příkladu jazykové situace v českém pohraničí
 • 13.35 - 13.45 / Jozef Miškolci / Kritická analýza politík inkluzívneho vzdelávania na Slovensku
 • 13.45 - 13.55 / Jan Nehyba / Edustories: Příběhy o náročném chování žáků
 • 13.55 - 14.25 / Diskuse
 • 14.25 - 14.45 / Coffee Break
 • 14.45 - 14.55 / Karel Pančocha / Telepractice - Podpora dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí
 • 14.55 - 15.05 / Tomáš Miléř a Slavomír Lesňák / Projekt klimatického vzdělávání na PdF MU
 • 15.05 - 15.15 / Martina Kampichler / Rekapitulace aplikační roviny výsledků projektu PRVI
 • 15.15 - 15.25 / Tomáš Janík / Propojení výzkumu s vývojem na příkladu http://www.hyperspace.cz
 • 15.25 - 15.35 / Zdeněk Hodis / Využití 3D tisku pro tvorbu učebních pomůcek
 • 15.35 - 15.55 / Diskuse

Připojení přes MS Teams Harmonogram v PDF Událost na facebooku

Z této akce budou pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je Masarykova univerzita. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo video záznamu své osoby, je oprávněn nebýt zaznamenám, o čemž včas informuje osobu pořizující záznam, případně je každý oprávněn zaznamenávané prostory opustit. Informace o zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na úřední desce na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv obraťte se na pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity poverenec@muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.