Transformativní dialog na Pajdáku

Pedagogická fakulta MU vás zve na Transformativní dialog na Pajdáku, kde bude příležitost diskutovat a vzájemně si naslouchat o různých pohledech na problematiku sexuálního a nevhodného chování.

28. 4. 2023

17. 5. 2023

Datum

11:30 - 13:00

Čas

PŘÍLEŽITOST

Diskutovat a vzájemně si naslouchat o:

různých pohledech na problematiku sexuálního a nevhodného chování

• hranicích a pomoci při tvorbě mantinelů

• protichůdných postojích (např. ochrana učitelů vs. ochrana studentů)

• mechanismech ochrany do budoucna

otevřeně pojmenovat některé důležité momenty, které nebylo možné pojmenovat při setkáních s vedením fakulty

Formát S2S

Doposud realizována setkání, která se odehrála v průběhu února a března na Pedagogické fakultě umožnila studentům diskutovat s vedením fakulty o neetickém chování některých vyučujících. Měli jste možnost získat informace o tom, jak probíhá prošetřování celé záležitosti a jaké další kroky fakulta v této otázce plánuje ať už se jedná o zajištění výuky nebo zamezení podobného chování.

V tuto chvíli nabízíme studentům prostor pro vzájemný dialog ve formátu S2S (student-to-student). Umožníme Vám spolu mluvit, i když máte jiné názory nebo představy o tom, jak měla nebo mohla být situace řešena. Díky transformativnímu dialogu a pod vedením zkušené facilitátorky Vám umožníme nejen společně diskutovat, ale také uvažovat o tom, co by se teď mělo dít dál?

Pokud máte zájem konzultovat celý proces předem, kontaktujte facilitátorku.

Facilituje:

Martina Cirbusová, Ph.D.

certifikovaná mediátorka a facilitátorka

Institute for the Study of Conflict Transformation (USA)

Kontakt pro domluvu individuálního termínu:

tinacrbs@gmail.com

+420 731 654 897

Změna místnosti: učebna č. 30, Poříčí 31, Budova D


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.